Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62920
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Phạm Ngọc Toànen_US
dc.contributor.authorNguyễn Thị Trúc Hàen_US
dc.date.accessioned2021-12-30T01:50:51Z-
dc.date.available2021-12-30T01:50:51Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62920-
dc.description.abstractThuế thu nhập cá nhân (TNCN) là một trong những nguồn thu chính vào ngân sách nhà nước. Do đó, để đảm bảo cho nguồn thu này được ổn định và bền vững thì công tác kiểm soát thuế TNCN phải được thực hiện một cách hiệu quả. Bằng phương pháp nghiên cứu định tính, tác giả đã nêu lên được thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ trong công tác thu thuế TNCN tại Chi cục Thuế TP Tuy Hoà và dự đoán nguyên nhân thông qua 5 yếu tố cơ bản cấu thành đó là: Môi trường kiểm soát, Đánh giá rủi ro, Hoạt động kiểm soát, Thông tin truyền thông và Giám sát. Nghiên cứu này có ý nghĩa giúp đơn vị thấy được những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân tồn tại của hệ thống kiểm soát nội bộ trong công tác thu thuế TNCN tại đơn vị. Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện kiểm soát nội bộ trong công tác thu thuế TNCN dựa trên cơ sở đảm bảo có thể thực hiện được, có tính hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tiễn tại đơn vị. Kết quả nghiên cứu là căn cứ quan trọng để Ban lãnh đạo đưa ra các biện pháp và chính sách nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát nội bộ và hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước.en_US
dc.format.medium96 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectKiểm soát nội bộen_US
dc.subjectThuế thu nhập cá nhânen_US
dc.subjectInternal controlen_US
dc.subjectPersonal income taxen_US
dc.titleHoàn thiện kiểm soát nội bộ trong công tác thu thuế thu nhập cá nhân tại Chi cục Thuế thành phố Tuy Hòaen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityAccounting (by Coursework) = Kế toán (hướng ứng dụng)en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.