Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62924
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorProf. Dr. Sử Đình Thànhen_US
dc.contributor.authorNguyễn Thị Thùy Trangen_US
dc.date.accessioned2021-12-30T03:17:51Z-
dc.date.available2021-12-30T03:17:51Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62924-
dc.description.abstractĐề tài “Sự tham gia của người dân trong quá trình huy động và sử dụng nguồn lực tài chính trong xây dựng nông thôn mới trường hợp xã Mỹ Hòa Hưng – thành phố Long Xuyên” có mục tiêu: Việc kêu gọi người dân tham gia đóng góp và sử dụng nguồn vốn trong xây dựng nông thôn mới (XD NTM) trường hợp xã Mỹ Hòa Hưng – thành phố Long Xuyên giai đoạn 2015 - 2019; Đánh giá được thực trạng sử dụng cũng như công tác huy động các nguồn vốn thực hiện trong XD NTM ở xã Mỹ Hòa Hưng - TP. Long Xuyên đã chỉ ra những mặt làm được và chưa được cụ thể; Với kết quả đó đề ra các giải pháp nhằm nâng cao công tác huy động, hiệu quả và sử dụng các nguồn vốn và huy động sức dân tham gia nhiều hơn để đẩy nhanh quá trình XD NTM tại xã. Để có được kết quả thì cần phải đánh giá kết quả những mặt làm được và những mặt chưa được của vấn đề trên. Trên báo cáo các mặt trên mới đề ra các giải pháp nhằm nâng cao việc huy động, sử dụng các nguồn vốn, thì sự tham gia của nhân dân nhiều hơn để đẩy nhanh và mạnh hơn trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới tại xã Mỹ Hòa Hưng.en_US
dc.format.medium53 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectSự tham gia của người dânen_US
dc.subjectNguồn lực tài chínhen_US
dc.subjectXây dựng nông thôn mớien_US
dc.subjectCitizen participationen_US
dc.subjectFinancial resourcesen_US
dc.subjectRural developmenten_US
dc.titleSự tham gia của người dân trong quá trình huy động và sử dụng nguồn lực tài chính trong xây dựng nông thôn mới trường hợp xã Mỹ Hòa Hưng – thành phố Long Xuyênen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityEconomic Management (by Coursework) = Quản lý kinh tế (hướng ứng dụng)en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.