Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62925
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Từ Văn Bìnhen_US
dc.contributor.authorĐỗ Chí Hiếuen_US
dc.date.accessioned2021-12-30T09:15:42Z-
dc.date.available2021-12-30T09:15:42Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62925-
dc.description.abstractVới những tiềm năng phong phú về lợi thế phát triển du lịch, tỉnh An Giang xác định từng bước đưa ngành du lịch thật sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần tích cực trong việc đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trên cơ sở tận dụng tiềm năng sẵn có kết hợp sự đầu tư đúng mức và sự hỗ trợ, quan tâm của nhà nước để tạo điều kiện tốt nhất cho ngành du lịch phát triển. Thời gian qua, ngành du lịch tỉnh An Giang có những bước phát triển, nhưng so với lợi thế thì mức độ khai thác, phát triển chưa cao. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn nhiều bất cập cần có giải pháp khắc phục. Từ yêu cầu đó, để phát triển ngành du lịch của tỉnh An Giang hiện nay thì việc nghiên cứu đề tài “Phân tích các yếu tố tác động đến sự lựa chọn An Giang là điểm đến của khách du lịch” là cần thiết nhằm nghiên cứu làm rõ nét những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển du lịch trong bối cảnh toàn cầu hóa và nền kinh tế tri thức. Nghiên cứu này phân tích các yếu tố tác động đến sự lựa chọn An Giang là điểm đến của khách du lịch, qua đó đề xuất một số giải pháp thu hút du khách và phát triển du lịch tỉnh An Giang. Phương pháp nghiên cứu gồm phương pháp thu thập số liệu, phương pháp phân tích số liệu. Kết quả nghiên cứu là đề tài phân tích các yếu tố tác động đến sự lựa chọn An Giang là điểm đến của khách du lịch, qua đó đề xuất một số giải pháp thu hút du khách và phát triển du lịch tỉnh An Giang.en_US
dc.format.medium82 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectDu lịchen_US
dc.subjectAn Giangen_US
dc.subjectTourismen_US
dc.subjectĐiểm đến du lịchen_US
dc.subjectTourist destinationen_US
dc.titlePhân tích các yếu tố tác động đến sự lựa chọn An Giang là điểm đến của khách du lịchen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityEconomic Management = Quản lý kinh tếen_US
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.