Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62926
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Trần Thị Thanh Hảien_US
dc.contributor.authorLê Thị Kháchen_US
dc.date.accessioned2021-12-31T08:06:21Z-
dc.date.available2021-12-31T08:06:21Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62926-
dc.description.abstractHệ thống Kiểm soát nội bộ nói chung và kiểm soát nội bộ hoạt động huy động vốn của ngân hàng chính sách xã hội nói riêng rất quan trọng để hạn chế các rủi ro trong quá trình huy động vốn của ngân hàng. Mục tiêu nghiên cứu là xác định nhân tố ảnh hưởng đến kiểm soát nội bộ trong hoạt động huy động vốn tại ngân hàng chính sách xã hội huyện Phú Hòa, tỉnh Phú yên. Phương pháp nghiên cứu tiến hành trên 104 bảng câu hỏi khảo sát, thảo luận nhóm và phân tích số liệu. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 5 nhân tố ảnh hưởng đến kiểm soát nội bộ hoạt động huy động vốn của ngân hàng chính sách xã hội huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên, gồm: Môi trường kiểm soát; hệ thống quản lý và đánh giá rủi ro; hoạt động kiểm soát; hệ thống thông tin và cơ chế trao đổi thông tin; cơ chế giám sát hoạt động kiểm soát.en_US
dc.format.medium69 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectKiểm soát nội bộen_US
dc.subjectInternal controlen_US
dc.titleGiải pháp nâng cao hiệu quả của KSNB trong hoạt động huy đông vốn tại Ngân hàng chính sách xã hội huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yênen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityAccounting (by Coursework) = Kế toán (hướng ứng dụng)en_US
item.fulltextFull texts-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.