Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62927
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Từ Văn Bìnhen_US
dc.contributor.authorĐỗ Lê Minh Quânen_US
dc.date.accessioned2021-12-31T08:38:50Z-
dc.date.available2021-12-31T08:38:50Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62927-
dc.description.abstractNghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ bảo hiểm xe cơ giới của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Bưu Điện được tác giả đề xuất mô hình nghiên cứu gồm 5 yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ bảo hiểm XCG của PTI gồm: sự tín nhiệm, sự đảm bảo, khả năng đáp ứng, sự thân thiện và tiện ích hữu hình. Trên cơ sở đó sau khi thu thập dữ liệu sơ cấp thông qua việc khảo sát 300 đối tượng đã bằng bảng hỏi, tác giả đã áp dụng các phương pháp phân tích như: Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố EFA và phân tích hồi quy. Kết quả cho thấy 5 biến độc lập trong mô hình nghiên cứu đều có ảnh hưởng cùng chiều đến chất lượng dịch vụ bảo hiểm xe cơ giới của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Bưu Điện với độ tin cậy đạt từ 95% đến 99% theo mức độ giảm dần bao gồm: sự đảm bảo (DB), sự thân thiện (TT), tiện ích hữu hình (TI), khả năng đáp ứng (DU) và sự tín nhiệm (TN) với các hệ số hồi quy chưa chuẩn hóa lần lượt là 0,630; 0,131; 0,117; 0,102 và 0,060. Kết quả này đúng với các giả thuyết ban đầu mà tác giả đưa ra.en_US
dc.format.medium78 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectChất lượng dịch vụen_US
dc.titleCác yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ bảo hiểm xe cơ giới của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Bưu Điệnen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityExcutive Master of Business Administration (EMBA) = Thạc sĩ điều hành cao cấp (EMBA)en_US
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.