Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62933
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Trầm Thị Xuân Hươngen_US
dc.contributor.authorNgô Thị Nhànen_US
dc.date.accessioned2022-01-04T04:30:12Z-
dc.date.available2022-01-04T04:30:12Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62933-
dc.description.abstractMục tiêu của nghiên cứu là phân tích, đánh giá thực trạng quản lý thu BHXH bắt buộc trên địa bàn tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2016-2020 về quản lý đối tượng phải thu, quy trình tổ chức thu, quản lý nợ đọng. Qua đó chỉ ra được các kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và tìm ra nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý thu BHXH bắt buộc trên địa bàn tỉnh Đăk Nông. Luận văn sử dụng phương pháp định tính với nguồn dữ liệu, thông tin thu thập được từ các báo cáo nội bộ của cơ quan BHXH tỉnh Đăk Nông, dữ liệu được khai thác từ phần mềm quản lý thu của ngành BHXH và kết quả khảo sát 80 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đăk Nông. Trên cơ sở các dữ liệu thu thập được qua các năm thực hiện thống kê, so sánh, phân tích, tổng hợp từ đó làm rõ các nội dung của nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu đã đưa ra được các giải pháp làm cơ sở giúp cho công tác quản lý thu BHXH bắt buộc tại BHXH tỉnh Đăk Nông được thực hiện hiệu quả hơn.en_US
dc.format.medium96 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectBảo hiểm xã hội bắt buộcen_US
dc.subjectTỉnh Đắk Nôngen_US
dc.subjectCompulsory social insuranceen_US
dc.subjectDak Nong provinceen_US
dc.titleQuản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Đăk Nôngen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBanking (by Coursework) = Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.