Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62937
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorProf. Dr. Nguyễn Đông Phongen_US
dc.contributor.authorNguyễn Xuân Đứcen_US
dc.date.accessioned2022-01-05T02:52:47Z-
dc.date.available2022-01-05T02:52:47Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62937-
dc.description.abstractNghiên cứu này nhằm xác định các yếu tố tác động đến ý định sử dụng dịch vụ Chính phủ điện tử của người dân tỉnh Đồng Nai. Số liệu trong nghiên cứu được thu thập từ kết quả khảo sát của 325 người dân tỉnh Đồng Nai. Dữ liệu phân tích được thực hiện bằng phần mềm SPSS và Smart PLS. Kết quả đạt được đã chứng minh rằng Điều kiện thuận lợi có tác động tích cực đến Kỳ vọng về nỗ lực và Ý định hành vi cũng như Thái độ của người dân có tác động tích cực đến Ý định hành vi sử dụng dịch vụ Chính phủ điện tử. Nghiên cứu cũng đưa ra hàm ý quản trị, đề xuất các giải pháp để lãnh đạo tỉnh Đồng Nai có thể áp dụng nhằm nâng cao việc sử dụng dịch vụ Chính phủ điện tử của người dân tỉnh Đồng Nai.en_US
dc.format.medium70 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectChính phủ điện tửen_US
dc.subjectDịch vụ Chính phủ điện tửen_US
dc.subjectÝ định sử dụngen_US
dc.subjectMô hình thống nhất về áp dụng Chính phủ điện tử (UMEGA)en_US
dc.subjectE-Governmenten_US
dc.subjectE-Government servicesen_US
dc.subjectBehavioural Intentionen_US
dc.subjectUnified Model of Electronic Government Adoption (UMEGA)en_US
dc.titleNhững yếu tố tác động đến ý định sử dụng dịch vụ chính phủ điện tử của người dân tỉnh Đồng Naien_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityPublic Management (by Coursework) = Quản lý công (hướng ứng dụng)en_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.