Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62938
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Từ Văn Bìnhen_US
dc.contributor.authorĐào Thị Lệ Quyênen_US
dc.date.accessioned2022-01-05T03:09:39Z-
dc.date.available2022-01-05T03:09:39Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62938-
dc.description.abstractĐề tài nghiên cứu này được thực hiện nhằm đề xuất một số các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Chi nhánh Công ty TNHH Giải pháp Nền tảng Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2021-2025. Thông qua số liệu thứ cấp thu thập được cùng với kết quả thu thập từ phương pháp nghiên cứu phỏng vấn chuyên gia bởi các thành viên của công ty, cũng như khảo sát ý kiến của khách hàng về dịch vụ của công ty bằng những bảng câu hỏi được tạo sẵn, bài nghiên cứu đã phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh của Chi nhánh Công ty TNHH Giải pháp Nền tảng Thông tin và Truyền thông so với các đối thủ hiện tại . Đồng thời, bài nghiên cứu cũng đưa ra mức độ quan trọng của các yếu tố bên trong và bên ngoài ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của công ty. Những yếu tố bên ngoài tác động mạnh đến năng lực cạnh tranh của Chi nhánh NT&T bao gồm: sự ổn định về chính trị, công nghệ thông tin, tỷ giá hối đoái, dịch bệnh và các áp lực cạnh tranh từ các đối thủ. Những yếu tố bên trong tác động mạnh đến năng lực cạnh tranh của Chi nhsnh NT&T bao gồm: mỗi quan hệ với nhà cung cấp; mối quan hệ với nhà bán lẻ, người dùng cuối; các chính sách về nhân sự; tầm nhìn và chiến lược; khả năng sinh lợi và quản trị rủi ro tài chính. Từ những phân tích đó, bài nghiên cứu đã đưa ra một số giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh cho Chi nhánh Công ty TNHH Giải pháp Nền tảng Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2021-2025 như: phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực tài chính, phát triển mối quan hệ, nâng cao năng lực nghiên cứu và phát triển sản phẩm, nâng cao năng lực marketing và bán hàng; quản lý thương hiệu.en_US
dc.format.medium89 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectNăng lực cạnh tranhen_US
dc.subjectCông nghệ thông tinen_US
dc.subjectDoanh nghiệpen_US
dc.subjectCác yếu tố ảnh hưởngen_US
dc.subjectCompetitivenessen_US
dc.subjectInformation technologyen_US
dc.subjectEnterprisesen_US
dc.subjectInfluencing factorsen_US
dc.titleGiải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của chi nhánh công ty TNHH giải pháp nền tảng thông tin và truyền thông giai đoạn 2021-2025en_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityInternational Business (by Coursework) = Kinh doanh quốc tế (hướng ứng dụng)en_US
item.openairetypeMaster's Theses-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.fulltextFull texts-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.