Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62942
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Trần Thị Giang Tânen_US
dc.contributor.authorLê Thành Longen_US
dc.date.accessioned2022-01-06T07:39:42Z-
dc.date.available2022-01-06T07:39:42Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62942-
dc.description.abstractNgành kiểm toán độc lập tại Việt Nam còn khá non trẻ so với các quốc gia phát triển trên thế giới nhưng lại chịu sự cạnh tranh khá gay gắt. Thị trường kiểm toán Việt Nam phát triển khá nhanh chóng, điều này tạo ra nhiều cơ hội nhưng cũng tạo ra không ít thách thức đối với các doanh nghiệp và cả cơ quan quản lý nhà nước. Công ty TNHH Tư vấn - Kiểm toán S&S là một trong nhóm các công ty kiểm toán có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài hiếm hoi tại Việt Nam. Công ty luôn hướng đến việc nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ kiểm toán nhằm cung cấp đến người sử dụng những thông tin tài chính hữu ích nhất. Là người đang làm công tác kiểm toán tại S&S, nhận thấy bên cạnh những điểm mạnh của công ty thì vẫn còn tồn tại các yếu kém dẫn đến các hiện tượng như chậm trễ trong báo cáo, kết quả kiểm toán không tương xứng với thời gian và công sức bỏ ra. Một trong các nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này là công tác đánh giá và xử lý rủi ro trong quá trình lập kế hoạch kiểm toán còn nhiều bất cập, và đó chính là lý do người viết chọn chủ đề này để nghiên cứu. Mục tiêu của nghiên cứu là để xác định thực trạng công tác đánh giá và xử lý rủi ro kiểm toán trong giai đoạn lập kế hoạch, các hạn chế dẫn đến yếu kém trong quá trình thực hiện quy trình trên; từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tại đơn vị, cải thiện chất lượng cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC. Với 2 câu hỏi nghiên cứu được đặt ra là:” Thực trạng việc áp dụng quy trình đánh giá và xử lý rủi ro kiểm toán trong giai đoạn lập kế hoạch như thế nào” và “Giải pháp nào cần thực hiện để hoàn thiện quy trình đánh giá và xử lý rủi ro kiểm toán?”. Để tìm câu trả lời cho 2 câu hỏi trên, người viết đã sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính, xây dựng bảng câu hỏi và tiến hành khảo sát các nhân viên làm việc tại Công ty S&S. Kết quả khảo sát đã chỉ ra một số yếu kém còn tồn tại trong quá trình thực hiện đánh giá và xử lý rủi ro; đặc biệt là giai đoạn tìm hiểu và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng được kiểm toán; đi cùng với đó là ý thức tuân thủ quy trình ở một số nhân viên còn chưa cao. Từ những hạn chế đó, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, người viết đã đề xuất một số biện pháp nhằm chuẩn hóa quy trình thực hiện; đồng thời nâng cao ý thức tuân thủ quy định chung của Công ty cũng như Chuẩn mực nghề nghiệp. Kết quả nghiên cứu có ý nghĩa về mặt thực tiễn sâu sắc. Đây là đề tài nghiên cứu mang tính ứng dụng; nhằm tìm hiểu, chỉ ra các hạn chế yếu kém và từ đó đề xuất biện pháp khắc phục cho Công ty nhằm hoàn thiện, nâng cao chất lượng thực hiện chiến lược kiểm toán tại S&S.en_US
dc.format.medium61 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectĐánh giá rủi roen_US
dc.subjectXử lý rủi ro kiểm toánen_US
dc.subjectChất lượng kiểm toánen_US
dc.subjectChiến lược kiểm toánen_US
dc.subjectRisk assessmenten_US
dc.subjectAuditor’s responseen_US
dc.subjectAudit qualityen_US
dc.subjectAudit strategyen_US
dc.titleHoàn thiện quy trình đánh giá và xử lý rủi ro kiểm toán trong giai đoạn lập kế hoạch tại Công ty TNHH Tư vấn - Kiểm toán S&Sen_US
ueh.specialityAccounting (by Coursework) = Kế toán (hướng ứng dụng)en_US
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.