Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62944
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Nguyễn Phong Nguyênen_US
dc.contributor.authorLê Thị Thu Hiếuen_US
dc.date.accessioned2022-01-07T07:22:42Z-
dc.date.available2022-01-07T07:22:42Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62944-
dc.description.abstractMục đích nghiên cứu: Nghiên cứu nhằm mục đích mở rộng nghiên cứu về kế toán quản trị (KTQT) trong mảng giao thoa giữa KTQT và chuỗi cung ứng (CCƯ) bằng cách kiểm định mô hình thực nghiệm về tác động của mức độ sử dụng hệ thống kế toán quản trị (HTKTQT) lên mức độ THCCƯ, mức độ sử dụng HTKTQT và mức độ THCCƯ lên KQHĐKD. Mô hình này cũng kiểm định sự điều tiết dương của CNMTKCC lên các mối quan hệ trên nhằm nâng cao KQHĐKD của các doanh nghiệp có xây dựng CCƯ ở Việt Nam dựa trên lý thuyết bất định và lý thuyết RBV. Phƣơng pháp nghiên cứu: Nghiên cứu này sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng thông qua mô hình cấu trúc tuyến tính trên cơ sở bình phương từng phần nhỏ nhất (PLS-SEM) để phân tích dữ liệu thu thập được bằng cách khảo sát các quản lý cấp cao và cấp trung của 158 doanh nghiệp có xây dựng CCƯ ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu: Thứ nhất, mức độ sử dụng HTKTQT làm tăng tính hợp của CCƯ. Thứ hai, HTKTQT đã nâng cao KQHĐKD thông qua vai trò trung gian của THCCƯ. Thứ ba, với sự điều tiết của CNMTKCC làm tăng tác động tích cực của HTKTQT lên KQHĐKD và THCCƯ lên KQHĐKD trong các doanh nghiệp. Kết luận và hàm ý: Nghiên cứu này là một trong những nghiên cứu đầu tiên tìm hiểu về vai trò của HTKTQT trong việc thúc đẩy tích hợp giữa các đối tác trong CCƯ trong điều kiện ở Việt Nam. Nghiên cứu đã có đóng góp quan trọng vào cơ sở lý luận trong mảng giao thoa giữa KTQT và CCƯ vẫn còn rất ít nghiên cứu thực hiện ở Việt Nam. Ngoài ra, nghiên cứu cũng đem lại hàm ý quản lý nhằm giúp các nhà quản trị hiểu được tầm quan trọng của việc xây dựng và sử dụng hữu hiệu HTKTQT và THCCƯ trong việc duy trì lợi thế cạnh tranh.. Từ khóa: Kế toán quản trị (KTQT), hệ thống kế toán quản trị (HTKTQT), chuỗi cung ứng (CCƯ), tích hợp chuỗi cung ứng (THCCƯ), cảm nhận môi trường không chắc chắn (CNMTKCC), kết quả hoạt động kinh doanh (KQHĐKD).en_US
dc.format.medium84 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectKế toán quản trịen_US
dc.subjectHệ thống kế toán quản trịen_US
dc.subjectChuỗi cung ứngen_US
dc.subjectKết quả hoạt động kinh doanhen_US
dc.subjectManagerial accountingen_US
dc.subjectManagerial accounting systemen_US
dc.subjectSupply chainen_US
dc.subjectBusiness resultsen_US
dc.titleTác động của mức độ sử dụng thông tin kế toán quản trị và sự tích hợp chuỗi cung ứng với sự thúc đẩy của môi trường không chắc chắn lên kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệpen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityAccounting (by Research) = Kế toán (hướng nghiên cứu)en_US
item.fulltextFull texts-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.