Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62945
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Lê Đạt Chíen_US
dc.contributor.authorPhạm Thị Kim Thanhen_US
dc.date.accessioned2022-01-10T02:10:30Z-
dc.date.available2022-01-10T02:10:30Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62945-
dc.description.abstractNghiên cứu này nhằm phân tích ảnh hưởng của chất lượng báo cáo tài chính và kỳ hạn nợ đến hiệu quả đầu tư ở các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam. Ngoài ra bài nghiên cứu còn xem xét ảnh hưởng của các yếu tố trên khi doanh nghiệp đang trong tình trạng đầu tư quá mức và đầu tư dưới mức. Cuối cùng, bài nghiên cứu tìm hiểu tác động của chất lượng báo cáo tài chính đến hiệu quả đầu tư ở các mức kỳ hạn nợ khác nhau. Mẫu nghiên cứu gồm 126 công ty phi tài chính niêm yết trên HNX và HOSE trong giao đoạn 8 năm từ 2011-2018. Nghiên cứu được thực hiện dựa trên nghiên cứu của M. Fuensanta Cutillas and Juan Pedro Sasnchez (2013) trên thị trường chứng khoán ở Tây Ban Nha trong khoảng thời gian nghiên cứu từ năm 1997-2008. Kết quả chỉ ra rằng cả chất lượng báo cáo tài chính và kỳ hạn nợ ngắn hạn đều góp phần cải thiện hiệu quả đầu tư. Điều này còn đúng với trường hợp đầu tư quá mức nhưng chưa có ý nghĩa thống kê đối với trường hợp thiếu đầu tư.en_US
dc.format.medium70 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectHiệu quả đầu tưen_US
dc.subjectChất lượng báo cáo tài chínhen_US
dc.subjectKỳ hạn nợen_US
dc.subjectInvestment efficiencyen_US
dc.subjectFinancial statementsen_US
dc.subjectFinancial reporting qualityen_US
dc.subjectDebt maturityen_US
dc.titleẢnh hưởng chất lượng báo cáo tài chính và kỳ hạn nợ tới hiệu quả đầu tư - bằng chứng thực nghiệm tại Việt Namen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance (by Research) = Tài chính (hướng nghiên cứu)en_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.