Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62951
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Phạm Ngọc Toànen_US
dc.contributor.authorHuỳnh Thị Thái Bìnhen_US
dc.date.accessioned2022-01-11T01:37:32Z-
dc.date.available2022-01-11T01:37:32Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62951-
dc.description.abstractNghiên cứu này sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính nhằm giải quyết các mục tiêu nghiên cứu đặt ra. Cụ thể đề tài trước hết hệ thống cơ sở lý thuyết, tổng quan các nghiên cứu trước về kiểm soát nội bộ, kiểm tra thuế; tiếp đó, nghiên cứu này phân tích thực trạng kiểm soát nội bộ kiểm tra thuế chi cục thuế thành phố Tuy Hòa, xác định những ưu điểm, hạn chế. Dựa trên thực trạng kiểm soát nội bộ kiểm tra thuế và kết quả của các nghiên cứu trước có liên quan đến đề tài, tác giả dự đoán các nguyên nhân và kiểm chứng các nguyên nhân dẫn đến hạn chế của kiểm soát nội bộ kiểm tra thuế tại chi cục thuế thành phố Tuy Hòa. Một số nguyên nhân xác định được như Ban lãnh đạo chi cục thuế đã chưa sát sao trong việc giám sát hoạt động; Ban lãnh đạo đã thiếu chỉ đạo kiên quyết hoạt động kiểm soát nội bộ; Nhận thức của đội ngũ cán bộ trong đánh giá và kiểm soát rủi ro còn nhiều hạn chế; Cán bộ nhân viên kiêm nhiệm nhiều chức năng; Sự phối hợp làm việc và trao đổi thông tin giữa các cá nhân, phòng ban còn chậm, chưa toàn diện. Cuối cùng, nghiên cứu đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm tra thuế chi cục thuế thành phố Tuy Hòa và kế hoạch hành động các giải pháp cũng như tính khả thi của các giải pháp, hành động này.en_US
dc.format.medium97 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectKiểm soát nội bộen_US
dc.subjectKiểm tra thuếen_US
dc.subjectInternal control of the public sectoren_US
dc.subjectTax inspectionen_US
dc.titleHoàn thiện kiểm soát nội bộ trong công tác kiểm tra thuế tại Chi cục thuế thành phố Tuy Hòaen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityAccounting (by Coursework) = Kế toán (hướng ứng dụng)en_US
item.fulltextFull texts-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.