Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62960
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorProf. Dr. Hồ Đức Hùngen_US
dc.contributor.authorTrần Minh Hậuen_US
dc.date.accessioned2022-01-12T01:12:18Z-
dc.date.available2022-01-12T01:12:18Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: 1000011535-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1033255~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62960-
dc.description.abstractĐứng trước các rủi ro và tác động mạnh mẽ của rủi ro lên tất cả các lĩnh vực, các ngành nghề; quản trị rủi ro viễn thông công nghệ thông tin trở thành một phần quan trọng không thể tách rời của quản trị rủi ro doanh nghiệp nói chung. Bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác quản trị rủi ro dự án đầu tư tại Ban Quản lý dự án hạ tầng II, cũng còn nhiều tồn tại hạn chế trong quá trình triển khai dự án đầu tư như: công tác phê duyệt chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà thầu, triển khai lắp đặt hòa mạng thiết bị dự án bị chậm dẫn đến chậm đưa thiết bị/ hệ thống vào khai thác sử dụng, ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng không được cải thiện kịp thời, chậm hoàn vốn cho dự án; dự án kéo dài làm tăng chi phí (chi phí quản lý dự án, chi phí vốn…). Việc nghiên cứu, tìm ra giải pháp nâng cao quản trị rủi ro trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư tại Ban Quản lý dự án hạ tầng II đang là vấn đề cấp bách, được chú trọng quan tâm tại Tổng Công ty Hạ tầng mạng. Đó là lý do tác giả đã thực hiện đề tài “Nâng cao quản trị rủi ro các dự án đầu tư tại Ban Quản lý dự án hạ tầng II – Tổng Công ty Hạ tầng mạng”. Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính. Trên cơ sở nhận diện sự kiện rủi ro có thể phát sinh, đánh giá mức độ ảnh hưởng, tác động và hậu quả của các sự kiện rủi ro có thể gây ra cho doanh nghiệp, xây dựng các phương án kiểm soát hiện hành và kế hoạch hành động cho từng sự kiện, từ đó tác giả đề xuất kiến nghị một số giải pháp nhằm khắc phục các tồn tại yếu điểm trong công tác quản trị rủi ro của đơn vị, giảm thiểu tối đa tác động, thiệt hại phát sinh đối với các dự án đầu tư sẽ thực hiện trong giai đoạn sắp tới (2021 - 2025). Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra được những nhân tố quan trọng tác động đến hoạt động quản trị rủi ro tại Ban Quản lý dự án hạ tầng II: quy trình và qui định quản lý; tổ chức, nhân lực và đào tạo; công cụ kỹ thuật. Luận văn đóng góp thêm cơ sở lý thuyết và thực tiễn quản trị rủi ro các dự án đầu tư, nâng cao hiệu quả của hoạt động quản trị rủi ro doanh nghiệp.en_US
dc.format.medium83 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectRủi roen_US
dc.subjectQuản trị rủi ro doanh nghiệpen_US
dc.subjectRủi ro hoạt độngen_US
dc.subjectRisken_US
dc.subjectEnterprise risk managementen_US
dc.subjectOperational risken_US
dc.titleNâng cao quản trị rủi ro các dự án đầu tư tại Ban quản lý dự án hạ tầng II – Tổng công ty Hạ tầng mạng (VNPT NET)en_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Coursework) = Quản trị kinh doanh (hướng ứng dụng)en_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.