Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62961
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Trần Thị Thùy Linhen_US
dc.contributor.authorLâm Đạo Quangen_US
dc.date.accessioned2022-01-12T01:14:18Z-
dc.date.available2022-01-12T01:14:18Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: 1000011533-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1033254~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62961-
dc.description.abstractĐề tài nghiên cứu tập trung phân tích tác động của các yếu tố nội tại đặc thù của ngân hàng và các yếu tố kinh tế vĩ mô tác động đến khả năng sinh lời của 29 Ngân hàng Thương mại tại Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020, dựa trên mô hình dữ liệu bảng cân bằng. Nghiên cứu đã thực hiện ước lượng theo mô hình FEM và REM. Sau khi kiểm định Hausman, mô hình FEM được lựa chọn do kết quả phù hợp hơn. Tuy nhiên, mô hình FEM vẫn có khuyết tật phương sai sai số thay đổi và tự tương quan sau khi tác giả kiểm định Wald và kiểm định Wooldridge. Vì vậy, để khắc phục các khuyết tật này, đề tài đã tiến hành ước lượng theo phương pháp FGLS. Kết quả phân tích hồi quy cho thấy đối với các yếu tố nội tại đặc thù của ngân hàng thì quy mô tổng tài sản, cấu trúc vốn tác động cùng chiều đến khả năng sinh lời; Tỷ lệ chi phí trên thu nhập, tỷ lệ tiền gửi và dự phòng rủi ro tín dụng lại có tác động ngược chiều đến khả năng sinh lời của các Ngân hàng Thương mại; Tỷ lệ cho vay có tác động cùng chiều đến ROE, trong khi chưa có bằng chứng để xác định mối quan hệ giữa tỷ lệ cho vay và ROA. Đối với các yếu tố kinh tế vĩ mô thì tăng trưởng kinh tế tác động cùng chiều đến khả năng sinh lời của Ngân hàng Thương mại; ngoài ra, đề tài không tìm thấy bằng chứng tác động của lạm phát đến khả năng sinh lời của Ngân hàng Thương mại, do kết quả hồi quy cho thấy mối quan hệ này không có ý nghĩa thống kê.en_US
dc.format.medium50 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectKhả năng sinh lờien_US
dc.subjectNgân hàng Thương mạien_US
dc.subjectProfitabilityen_US
dc.titleCác yếu tố tác động đến khả năng sinh lời của các Ngân hàng Thương mại Việt Namen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking (by Coursework) = Tài chính - Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.