Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62963
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Thanh Phongen_US
dc.contributor.authorPhạm Thị Anh Thyen_US
dc.date.accessioned2022-01-12T01:18:55Z-
dc.date.available2022-01-12T01:18:55Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: 1000011532-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1033252~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62963-
dc.description.abstractQuản trị rủi ro thanh khoản là nhiệm vụ trọng tâm nhằm đảm bảo an toàn trong hoạt động của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương nói riêng và của hệ thống ngân hàng nói chung. Mặc dù trên thế giới và Việt Nam nhiều công trình nghiên cứu về hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản đã được thực hiện, nhằm tìm ra các hướng hạn chế rủi ro thanh khoản. Tuy nhiên, việc nghiên cứu xây dựng hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản là hoạt động cần phải lưu tâm vì những khác biệt trong văn hóa quản trị, chất lượng nguồn nhân lực, trình độ công nghệ, quy mô nguồn vốn tại mỗi ngân hàng. Đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay khi sức ép cạnh tranh ngày càng gay gắt, vấn đề thanh khoản diễn biến phức tap, khó lường. Đó là lý do nghiên cứu của luận văn với đề tài “Quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công Thương”. Luận văn được thực hiện trên cơ sở kết hợp các phương pháp nghiên cứu định tính nhằm cung cấp các bằng chứng thực nghiệm trong hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công Thương. Từ những phân tich đánh giá trong quá trình nghiên cứu, giúp cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công Thương có cái nhìn toàn diện hơn về hoạt động quản trị rủi ro tại ngân hàng. Đồng thời luận văn cũng đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hơn hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công Thương, giúp các nhà quản trị hoạch định các chiến lực quản trị rủi ro đúng đắn cho hoạt động của ngân hàng.en_US
dc.format.medium71 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectRủi ro thanh khoảnen_US
dc.subjectNgân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công Thươngen_US
dc.subjectQuản trị rủi ro thanh khoảnen_US
dc.subjectLiquidity risken_US
dc.subjectSaigonbanken_US
dc.subjectLiquidity risk managementen_US
dc.titleQuản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công Thươngen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking (by Coursework) = Tài chính - Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.