Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62964
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Lê Thị Lanhen_US
dc.contributor.authorVõ Quốc Việten_US
dc.date.accessioned2022-01-12T01:24:19Z-
dc.date.available2022-01-12T01:24:19Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: 1000011596-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1033263~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62964-
dc.description.abstractBài nghiên cứu nhằm mục đích đánh giá tác động của Bất định kinh tế toàn cầu được đo lường thông qua chỉ số Bất định chính sách kinh tế toàn cầu GEPU đến Vốn luân chuyển của các doanh nghiệp sản xuất được niêm yết tại Việt Nam. Bài nghiên cứu sử dụng dữ liệu theo Quý của 15 doanh nghiệp sản xuất thuộc các lĩnh vực sản xuất khác nhau được niêm yết tại Việt Nam trong khoảng thời gian 4 năm từ Quý 1/2017 đến Quý 4/2020. Trong bài nghiên cứu này, tác giả đã sử dụng mô hình hồi quy bao gồm các biến phụ thuộc lần lượt là Thời gian thu hồi các khoản phải thu khách hàng (DSO), Thời gian chuyển đổi hàng tồn kho (DIH), Thời gian thanh toán các khoản phải trả cho người bán (DPO) và Chu kỳ chuyển đổi tiền mặt (CCC) để đo lường vốn luân chuyển của các doanh nghiệp, cùng với biến độc lập chính là Chỉ số Bất định chính sách kinh tế toàn cầu (GEPU). Kết quả nghiên cứu có ý nghĩa thống kê đã cho thấy rằng, GEPU cao đã dẫn đến sự gia tăng của DSO, DIH, DPO và cuối cùng là làm cho nhu cầu vốn luân chuyển của các doanh nghiệp sản xuất gia tăng. Bài nghiên cứu này đã giúp cho các doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam thấy được tác động của Bất định kinh tế toàn cầu đến hoạt động sản xuất kinh doanh của họ mà cụ thể ở đây là nhu cầu vốn luân chuyển. Từ kết quả nghiên cứu này, tác giả đã đưa ra một số khuyến nghị để các doanh nghiệp tham khảo trong quá trình xây dựng các phương án ứng phó với bất định kinh tế toàn cầu trong quá trình hoạt động của mình.en_US
dc.format.medium78 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectBất định chính sách kinh tếen_US
dc.subjectQuản trị vốn luân chuyểnen_US
dc.subjectRủi ro kinh tế vĩ môen_US
dc.subjectChuỗi cung ứngen_US
dc.subjectEconomic policy uncertaintyen_US
dc.subjectWorking capital managementen_US
dc.subjectMacro-economic risken_US
dc.subjectSupply chainen_US
dc.titleTác động của bất định kinh tế toàn cầu đến sự thay đổi vốn luân chuyển của các doanh nghiệp sản xuất được niêm yết tại Việt Namen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking (by Coursework) = Tài chính - Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.