Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62972
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Phan Quốc Tấnen_US
dc.contributor.authorTrần Vũ Ngọc Hảoen_US
dc.date.accessioned2022-01-12T01:46:01Z-
dc.date.available2022-01-12T01:46:01Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: 1000011592-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1033266~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62972-
dc.description.abstractĐề tài nghiên cứu được thực hiện nhằm đạt được ba mục tiêu cụ thể như sau. Đầu tiên, nghiên cứu mối quan hệ giữa phong cách lãnh đạo chuyển đổi, sự gắn kết công việc, tình trạng hạnh phúc và kết quả công việc của nhân viên ngành sản xuất VLXD khu vực miền Nam. Thứ hai, nghiên cứu mức độ tác động giữa phong cách lãnh đạo chuyển đổi, sự gắn kết công việc, tình trạng hạnh phúc tới kết quả công việc của nhân viên ngành sản xuất VLXD khu vực miền Nam. Cuối cùng, đưa ra những hàm ý quản trị nhằm nâng cao kết quả công việc của nhân viên thông qua nhận thức về mối quan hệ giữa phong cách lãnh đạo chuyển đổi, sự gắn kết công việc và tình trạng hạnh phúc ngành sản xuất VLXD khu vực miền Nam. Phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp với các kỹ thuật nghiên cứu định lượng được sử dụng trong nghiên cứu này. Tác giả phát triển mô hình và giả thuyết nghiên cứu về sự tác động của bốn khái niệm nêu trên sau khi tham khảo các tài liệu học thuật có liên quan. Thang đo và bảng câu hỏi được xây dựng dựa trên nền tảng của các nghiên cứu trước đây, tuy nhiên tác giả sau khi thực hiện kỹ thuật phỏng vấn nhóm với các chuyên gia đã có sự điều chỉnh, bổ sung nhằm phù hợp với bối cảnh thực tế tại Việt Nam. Sau đó, dựa vào các phân tích thống kê trên phần mềm SPSS lẫn AMOS nhằm kiểm định thang đo cũng như kết quả nghiên cứu. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập thông qua việc điều tra bảng câu hỏi với 500 nhân viên và cán bộ quản lý đang làm việc ngành sản xuất VLXD khu vực miền Nam. Kết quả thu được 458 bảng câu hỏi để thực hiện nghiên cứu. Sau khi thực hiện các phương pháp nêu trên, kết quả nghiên cứu cho thấy có mối quan hệ và tác động giữa phong cách lãnh đạo chuyển đổi, sự gắn kết công việc, tình trạng hạnh phúc tới kết quả công việc của nhân viên ngành sản xuất VLXD khu vực miền Nam. Tuy nhiên, do hạn chế về thời gian cũng như các nguồn lực khác, đề tài vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định, hi vọng sẽ được khắc phục trong các nghiên cứu tiếp theo.en_US
dc.format.medium65 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectPhong cách lãnh đạo chuyển đổien_US
dc.subjectSự gắn kết công việcen_US
dc.subjectTình trạng hạnh phúcen_US
dc.subjectKết quả công việcen_US
dc.subjectTransformational leadership styleen_US
dc.subjectWork engagementen_US
dc.subjectWell-beingen_US
dc.subjectJob performanceen_US
dc.titleẢnh hưởng của phong cách lãnh đạo chuyển đổi, sự gắn kết công việc và tình trạng hạnh phúc đến kết quả công việc của nhân viên: Nghiên cứu trường hợp ngành sản xuất vật liệu xây dựng khu vực miền Namen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Research) = Quản trị kinh doanh (hướng nghiên cứu)en_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.