Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62982
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Thị Bích Châmen_US
dc.contributor.authorTrần Thị Trúc Diệpen_US
dc.date.accessioned2022-01-12T08:48:21Z-
dc.date.available2022-01-12T08:48:21Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: 1000011632-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1033280~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62982-
dc.description.abstractĐề tài nghiên cứu “Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua hàng ngẫu hứng trực tuyến của người tiêu dùng tại Thành phố Hồ Chí Minh” được thực hiện nhằm kiểm định mô hình về tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua hàng ngẫu hứng trực tuyến của người tiêu dùng ở Việt Nam dựa trên nghiên cứu của (Zhang và cộng sự, 2018). Phương pháp nghiên cứu định tính và phương pháp nghiên cứu định lượng được kết hợp trong bài nghiên cứu. Đề tài này sử dụng dữ liệu khảo sát 404 khách hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh để đánh giá tác động của các yếu tố thôi thúc mua hàng ngẫu hứng và COVID-19 đối với hành vi mua hàng ngẫu hứng. Kết quả phân tích PLS-SEM cho thấy giá trị của các thang đo, khái niệm nghiên cứu và mô hình nghiên cứu đề xuất được khẳng định và phù hợp với dữ liệu thị trường. Nghiên cứu cũng đề xuất một số hàm ý quản trị quan trọng nhằm thúc đẩy, gia tăng hành vi mua hàng ngẫu hứng trực tuyến của người tiêu dùng TP.HCM. Cuối cùng, nghiên cứu có một số hạn chế cơ bản và cơ hội cho nghiên cứu trong tương lai.en_US
dc.format.medium96 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectGiá trị tiện dụngen_US
dc.subjectGiá trị sảng khoáien_US
dc.subjectLướt weben_US
dc.subjectThôi thúc mua hàng ngẫu hứngen_US
dc.subjectHành vi mua hàng ngẫu hứngen_US
dc.subjectUtilitarian Valueen_US
dc.subjectHedonic Valueen_US
dc.subjectBrowshingen_US
dc.subjectUrge to buy impulsivelyen_US
dc.subjectImpulse buying behavioren_US
dc.titleCác yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua hàng ngẫu hứng trực tuyến của người tiêu dùng tại Thành phố Hồ Chí Minhen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Research) = Quản trị kinh doanh (hướng nghiên cứu)en_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.