Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62997
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Trần Thị Thanh Hảien_US
dc.contributor.authorLê Thị Bìnhen_US
dc.date.accessioned2022-01-17T04:11:04Z-
dc.date.available2022-01-17T04:11:04Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62997-
dc.description.abstractMục tiêu nghiên cứu là xác định các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, nghiên cứu trên mẫu là các công ty niêm yết thuộc nhóm ngành bất động sản tại Việt Nam. Từ đó, đo lường độ tác động của các nhân tố này. Dựa trên cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu được xây dựng từ các nghiên cứu trên thế giới, tác giả thu thập dữ liệu trong 6 năm từ 79 công ty bất động sản niêm yết trên sàn HOSE và sàn HNX từ năm 2015 đến năm 2020. Nghiên cứu đo lường hiệu quả hoạt động thông qua biến ROA, biến độc lập là quy mô, vòng quay tài sản, khả năng thanh toán hiện hành, lợi nhuận biên, tốc độ tăng trưởng và đầu tư tài sản cố định. Phân tích đánh giá hồi quy phần mềm Stata 13. Kết quả chỉ ra rằng nhân tố vòng quay tài sản có ảnh hưởng đến ROA mạnh nhất.en_US
dc.format.medium60 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectHiệu quả hoạt động của doanh nghiệpen_US
dc.subjectBusiness performanceen_US
dc.subjectĐầu tư tài sản cố địnhen_US
dc.subjectFixed asset investmenten_US
dc.subjectCông ty bất động sảnen_US
dc.subjectReal estate companyen_US
dc.titleCác nhân tố tác động đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp – Nghiên cứu thực nghiệm tại các công ty niêm yết thuộc nhóm ngành bất động sản Việt Namen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityAccounting (by Research) = Kế toán (hướng nghiên cứu)en_US
item.fulltextFull texts-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.