Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63003
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Ngọc Hùngen_US
dc.contributor.authorLê Anh Tríen_US
dc.date.accessioned2022-01-19T01:39:20Z-
dc.date.available2022-01-19T01:39:20Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63003-
dc.description.abstractThực hiện đường lối đổi mới của Đảng, nền kinh tế nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đời sống người dân ngày càng được cải thiện. Tuy vậy, vẫn còn một bộ phận không nhỏ dân cư vẫn đang trong tình trạng nghèo khó, vì vậy việc đưa ra các giải pháp hoàn thiện hoạt động cho vay tín chấp đối với hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội là rất cần thiết. Luận văn trình bày tổng quát về cho vay hộ nghèo, hiệu quả tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo là mục tiêu quan trọng của ngân hàng CSXH. Bên cạnh đó, việc tham khảo mô hình cho vay hộ nghèo của các nước trên thế giới và kinh nghiệm của một số địa phương trong nước sẽ rút ra các bài học kinh nghiệm đối với ngân hàng CSXH tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Dựa trên cơ sở lý thuyết, luận văn đã đánh giá công tác cho vay tín chấp đối với hộ nghèo từ nguồn vốn ngân sách địa phương được ủy thác qua hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội đem lại hiệu quả trong việc giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ hộ nghèo, giảm nghèo bền vững. Với nỗ lực của Ngân hàng Chính sách xã hội cùng với sự ủng hộ của các cấp Chính quyền địa phương và toàn dân, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã giúp cho hàng nghìn hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước, vươn lên có thể tiếp cận với nguồn vốn, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu xóa đói, giảm nghèo của Quốc gia. Dựa trên những đánh giá công tác cho vay hộ nghèo và những mặt còn hạn chế để đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn tỉnh cũng như các khuyến nghị đối với NHCSXH Việt Nam và chính quyền địa phương các cấp.en_US
dc.format.medium65 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectTín dụngen_US
dc.subjectHộ nghèoen_US
dc.subjectCrediten_US
dc.subjectPoor householdsen_US
dc.titleHoạt động cho vay tín chấp đối với hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàuen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking (by Coursework) = Tài chính - Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.openairetypeMaster's Theses-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.fulltextFull texts-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.