Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63009
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr.Thân Thị Thu Thủyen_US
dc.contributor.authorVõ Tấn Lộcen_US
dc.date.accessioned2022-01-20T01:10:12Z-
dc.date.available2022-01-20T01:10:12Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: 1000011651-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1033302~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63009-
dc.description.abstractTrong hoạt động tại các ngân hàng thương mại, rủi ro là lĩnh vực được xem xét và ngày càng giữ vai trò quan trọng trong việc xây dựng chiến lược và kế hoạch hoạt động an toàn, hiệu quả. Bên cạnh các rủi ro phi tài chính như rủi ro danh tiếng, rủi ro đạo đức thì các nhóm rủi ro tài chính mà tiêu biểu là rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản có tác động mạnh mẽ đến sự ổn định của ngân hàng. Với việc sử dụng các mô hình hồi quy dữ liệu bảng, bao gồm Pooled OLS, FEM và REM với dữ liệu của 25 ngân hàng thương mại tại Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2006 tới năm 2020, bài nghiên cứu đã tìm thấy mối quan hệ nghịch chiều đáng kể giữa rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản. Một sự tăng lên trong rủi ro tín dụng sẽ dẫn đến sự giảm xuống trong rủi ro thanh khoản và ngược lại. Đồng thời, kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng rủi ro thanh khoản có sự tác động nghịch chiều và đáng kể đến sự ổn định về mặt tài chính của ngân hàng trong khi rủi ro tín dụng không tác động đến sự ổn định này.en_US
dc.format.medium74 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectRủi roen_US
dc.subjectRủi ro tín dụngen_US
dc.subjectRủi ro thanh khoảnen_US
dc.subjectỔn định ngân hàngen_US
dc.subjectRisken_US
dc.subjectCredit risken_US
dc.subjectLiquidity risken_US
dc.subjectBank stabilityen_US
dc.titleTác động của rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản đến sự ổn định tài chính tại các Ngân hàng Thương mại Việt Namen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBanking (by Research) = Ngân hàng (hướng nghiên cứu)en_US
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.