Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63013
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Từ Văn Bìnhen_US
dc.contributor.authorPhùng Hoàng Hiệpen_US
dc.date.accessioned2022-01-20T01:15:08Z-
dc.date.available2022-01-20T01:15:08Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: 1000011641-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1033296~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63013-
dc.description.abstractSự im lặng là một hiện tượng phổ biến trong các doanh nghiệp và ảnh hưởng tiêu cực tới sự sáng tạo và năng suất lao động của nhân viên. Nhận thức được tính cấp thiết đó, tác giả đã tiến hành nghiên cứu về sự im lặng của nhân viên với mục tiêu đo lường và đánh giá nguyên nhân của sự im lặng và tác động của sự im lặng đến sự gắn kết với công việc của nhân viên. Nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng, bao gồm phương pháp EFA, CFA và SEM. Dữ liệu được thu thập từ bảng hỏi của 392 nhân viên tại Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Một là, Tính chính trị trong tổ chức, Sự lạm dụng việc giám sát và Khoảng cách quyền lực trong tổ chức có ảnh hưởng cùng chiều đến sự im lặng, ngược lại, Sự giúp đỡ từ phía tổ chức có ảnh hưởng ngược chiều đến sự im lặng của nhân viên. Hai là, sự im lặng có tác động ngược chiều đến sự gắn kết với công việc của nhân viên và đồng thời đóng vai trò là biến trung gian. Từ đó tác giả đã đề xuất các giải pháp và hàm ý chính sách để giảm thiểu sự im lặng của nhân viên, tăng tính gắn kết của nhân viên với công việc, qua đó tăng năng suất lao động của cá nhân và hiệu quả, hiệu lực trong hoạt động của tổ chức.en_US
dc.format.medium86 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectSự im lặngen_US
dc.subjectTính chính trị trong tổ chứcen_US
dc.subjectSự lạm dụng việc giám sáten_US
dc.subjectKhoảng cách quyền lựcen_US
dc.subjectSự giúp đỡ từ phía tổ chứcen_US
dc.subjectSự gắn kết trong công việcen_US
dc.subjectEmployee silenceen_US
dc.subjectOrganizational politicsen_US
dc.subjectAbusive supervisionen_US
dc.subjectPower distanceen_US
dc.subjectOrganizational supportsen_US
dc.subjectEmployee work engagementen_US
dc.titleCác nhân tố tác động đến sự im lặng và sự gắn kết trong công việc của nhân viên tại các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minhen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Research) = Quản trị kinh doanh (hướng nghiên cứu)en_US
item.openairetypeMaster's Theses-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.fulltextFull texts-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.