Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63017
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Nguyễn Hữu Huy Nhựten_US
dc.contributor.authorLê Thị Diệu Phươngen_US
dc.date.accessioned2022-01-20T01:21:47Z-
dc.date.available2022-01-20T01:21:47Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: 1000011643-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1033298~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63017-
dc.description.abstractMục tiêu tổng quát của đề tài là xác định các yếu tố của trách nhiệm xã hội nội bộ và đo lường tác động của nó đến sự gắn bó của viên chức tại trường đại học công lập trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Phương pháp nghiên cứu để kiểm định mô hình nghiên cứu là phương pháp kết hợp nghiên cứu định tính kết hợp nghiên cứu định lượng, trong đó, phương pháp nghiên cứu định lượng là chủ yếu. Câu hỏi xây dựng dựa trên thang đo Liker 5 mức độ (từ 1 hoàn toàn không đồng ý đến 5 hoàn toàn đồng ý) cho mỗi lựa chọn. Sự lựa chọn dựa trên nhận thức, ý kiến đánh giá của các viên chức các trường đại học công lập về trách nhiệm xã hội nội bộ và sự cam kết gắn bó tổ chức. Dữ liệu được thu thập thông qua bảng câu hỏi bao gồm 272 viên chức các trường đại học công lập tại TP.HCM và xử lý bằng phần mềm SPSS 20.0 và Smart PLS 3.0. Thang đo sẽ được đánh giá bằng phương pháp phân tích độ tin cậy Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA) nhằm kiểm định độ tin cậy của thang đo; phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính SEM thông qua phần mềm Smart PLS 3.0. Kết quả cho thấy trách nhiệm xã hội nội bộ và các thành phần của CSR nội bộ (kỹ năng phát triển, cân bằng trong công việc và cuộc sống, trao quyền và đa dạng tại nơi làm việc) có tác động đến sự cam kết gắn bó tổ chức của các viên chức đang làm việc tại các trường đại học công lập ở TP.HCM. Kết quả của nghiên cứu này cho thấy các viên chức thể hiện có sự gắn bó cao hơn với nhà trường khi nhà trường thực hiện tốt trách nhiệm xã hội nội bộ đối với họ.en_US
dc.format.medium81 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectTrách nhiệm xã hội của doanh nghiệpen_US
dc.subjectTrách nhiệm xã hội nội bộen_US
dc.subjectSự gắn bó tổ chứcen_US
dc.subjectCam kết gắn bó tổ chứcen_US
dc.subjectCorporate social responsibilityen_US
dc.subjectInternal corporate social responsibilityen_US
dc.subjectOrganizational cohesivenessen_US
dc.subjectOrganizational commitmenten_US
dc.titleTác động của trách nhiệm xã hội nội bộ đối với viên chức đến sự cam kết gắn bó tổ chức: Nghiên cứu các trường đại học công lập tại TP. Hồ Chí Minhen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityPublic Management (by Coursework) = Quản lý công (hướng ứng dụng)en_US
item.fulltextFull texts-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.