Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63018
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Đoàn Thanh Hảien_US
dc.contributor.authorTrần Xuân Diễm Myen_US
dc.date.accessioned2022-01-20T01:22:57Z-
dc.date.available2022-01-20T01:22:57Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: 1000011637-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1033292~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63018-
dc.description.abstractLuận văn nghiên cứu quá trình hình thành và những nhân tố quyết định đến thái độ và ý định hành vi đối với OFDs của giới trẻ tại TP.HCM. Dữ liệu được thu thập bằng 450 bảng hỏi khảo sát trực tuyến, sau đó được phân tích bằng phần mềm SPSS và AMOS đối với các kiểm định độ tin cậy Cronbach Alpha, kiểm định nhân tố khám phá (EFA), kiểm định sự phù hợp của mô hình (CFA), và hồi quy cấu trúc tuyến tính (SEM). Kết quả của luận văn khẳng định những nhân tố tác động đến động lực tìm kiếm sự tiện lợi và tính hữu ích sau khi sử dụng bao gồm trải nghiệm mua hàng trực tuyến trước đây, định hướng tiết kiệm thời gian, định hướng tiết kiệm giá cả, và động lực cảm xúc. Động lực tìm kiếm sự tiện lợi có tác động tích cực đến tính hữu ích sau khi sử dụng. Thái độ khách hàng chịu ảnh hưởng tích cực của sự tiện lợi và tính hữu ích sau khi sử dụng. Cuối cùng, ý định hành vi khách hàng chịu ảnh hưởng tích cực bởi thái độ khách hàng và tính hữu ích sau khi sử dụng. Ngoài ra, dựa trên kết quả thực nghiệm luận văn trình bày hàm ý quản trị và triển vọng nghiên cứu.en_US
dc.format.medium104 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectDịch vụ giao thức ăn và đồ uống trực tuyến (OFDs)en_US
dc.subjectThái độen_US
dc.subjectÝ định hành vien_US
dc.subjectAttitude towards OFDsen_US
dc.subjectBehavioural intention towards OFDsen_US
dc.subjectOnline Food Delivery services (OFDs)en_US
dc.titleThái độ và ý định hành vi của giới trẻ Thành phố Hồ Chí Minh đối với dịch vụ giao thức ăn và đồ uống trực tuyếnen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Research) = Quản trị kinh doanh (hướng nghiên cứu)en_US
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.