Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63029
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Lê Nhật Hạnhen_US
dc.contributor.authorVũ Thị Minh Thiệnen_US
dc.date.accessioned2022-01-21T01:45:29Z-
dc.date.available2022-01-21T01:45:29Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63029-
dc.description.abstractThực hiện chủ trương của Chính phủ và Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc phát triển thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, từ năm 2017 Điện lực Tân An trực thuộc Công ty Điện lực Long An đã hợp tác với các ngân hàng và các tổ chức thanh toán trung gian cung cấp dịch vụ thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt. Tuy nhiên, số lượng khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đến nay chưa đạt được kế hoạch đề ra. Nghiên cứu này tác giả thực hiện nhằm phân tích, đánh giá hiện trạng các yếu tố tác động đến quyết định lựa chọn sử dụng dịch vụ thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt của khách hàng hộ gia đình tại thành phố Tân An, xác định các nguyên nhân, từ đó đề xuất giải pháp thúc đẩy quyết định sử dụng của khách hàng. Tác giả sử dụng phương pháp định tính qua thảo luận với chuyên gia và khách hàng, kết hợp với phương pháp định lượng bằng cách khảo sát khách hàng dựa trên thang đo Likert. Dữ liệu khảo sát được thu thập qua hai hình thức trực tuyến và trực tiếp. Kết quả phân tích dữ liệu thực hiện bằng phần mềm SPSS. Kết hợp kết xuất dữ liệu thứ cấp từ Điện lực Tân An, tác giả phân tích và đánh giá hiện trạng, đề xuất các giải pháp cho Điện lực Tân An trong thời gian tới.en_US
dc.format.medium77 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectTiền điệnen_US
dc.subjectThanh toán không dùng tiền mặten_US
dc.subjectDịch vụ thanh toánen_US
dc.subjectElectricity billen_US
dc.subjectNon-Cash Paymentsen_US
dc.subjectPayment servicesen_US
dc.titleGiải pháp thúc đẩy quyết định lựa chọn sử dụng dịch vụ thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt của khách hàng hộ gia đình tại thành phố Tân An - tỉnh Long Anen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Coursework) = Quản trị kinh doanh (hướng ứng dụng)en_US
item.fulltextFull texts-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.