Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63033
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Đinh Công Khảien_US
dc.contributor.authorPhan Thị Minh Hiếuen_US
dc.date.accessioned2022-01-21T08:16:02Z-
dc.date.available2022-01-21T08:16:02Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: 1000011658-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1033312~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63033-
dc.description.abstractĐề tài được thực hiện nhằm giúp cho lãnh đạo hội liên hiệp phụ nữ thành phố xác định được các yếu tố tác động đến phong cách lãnh đạo, từ đó lựa chọn được phong cách lãnh đạo phù hợp gắn kết lực lượng cán bộ hội, truyền cảm hứng, khuyến khích, tạo động lực cho họ thực hiện nhiệm vụ thông qua ý nghĩa công việc. Dựa trên cơ sở các kết quả nghiên cứu trước đây về phong cách lãnh đạo chuyển dạng, sự gắn kết công việc và ý nghĩa công việc, tác giả đã lược khảo tài liệu để xây dựng nên mô hình nghiên cứu đồng thời tham khảo các thang đo phù hợp để tiến hành điều chỉnh thang đo và xây dựng bảng câu hỏi thông qua phương pháp nghiên cứu định tính phù hợp với nghiên cứu. Nghiên cứu tiến hành khảo sát 290 cán bộ hội phụ nữ nhằm thu thập dữ liệu, phân loại phiếu khảo sát, tác giả sử dụng Cronbach’ Alpha để kiểm định thang đo, phân tích hồi quy để kiểm định các giả thuyết. Đề tài nghiên cứu được thực hiện đã tìm ra tác động của phong cách lãnh đạo chuyển dạng đến sự gắn kết công việc thông qua ý nghĩa công việc của cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Long Khánh, qua đó đề xuất một số giải pháp, kiến nghị giúp lãnh đạo hội có thể nâng cao năng lực lãnh đạo, chia sẻ tầm nhì và nhận thức về ý nghĩa công việc nhằm tăng cường sự gắn kết công việc và truyền cảm hứng cho đội ngũ cán bộ Hội đạt được sứ mệnh của tổ chức.Đề tài nghiên cứu còn hạn chế, cần nghiên cứu thêm nhiều tác động khác đến phong cách lãnh đạo chuyển dạng nhằm bổ sung, hoàn thiện các hạn chế của đề tài.en_US
dc.format.medium72 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectLãnh đạo chuyển dạngen_US
dc.subjectSự gắn kết công việcen_US
dc.subjectÝ nghĩa công việcen_US
dc.subjectTransformational leadershipen_US
dc.subjectWork engagementen_US
dc.subjectWork meaningen_US
dc.titleTác động của phong cách lãnh đạo chuyển dạng đến sự gắn kết công việc thông qua ý nghĩa công việc đối với cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Naien_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityPublic Management = Quản lý côngen_US
item.openairetypeMaster's Theses-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.fulltextFull texts-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.