Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63044
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Tất Thắngen_US
dc.contributor.authorNguyễn Bình Anen_US
dc.date.accessioned2022-02-07T07:31:19Z-
dc.date.available2022-02-07T07:31:19Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.otherKhông nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63044-
dc.description.abstractLý do chọn đề tài: Sự cạnh tranh trong thị trường y tế tư nhân đã và đang diễn ra. Bệnh nhân là khách hàng, vì vậy việc quan tâm đến các yếu tố tác động đến hành vi của bệnh nhân là cần thiết phải xem xét nhằm đáp ứng độ hữu dụng cao nhất cho người bệnh. Từ đó có thể giúp bệnh viện có thêm bệnh nhân mới và cuối cùng là tăng doanh thu nhằm tạo nên nền móng cho sự phát triển ngày càng lớn mạnh và bền vững của bệnh viện tư nhân. Mục tiêu nghiên cứu: Nhận diện được những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quyết định quay trở lại sử dụng dịch vụ bệnh viện từ đó có những kế hoạch hành động cụ thể nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng bệnh viện. Phương pháp nghiên cứu: Khảo sát 303 bệnh nhân đã điều trị tại bệnh viện Quốc tế Mỹ. Phân tích mô tả các yếu tố nhân khẩu học của bệnh nhân và sử dụng phương pháp hồi quy Logit để kiểm định sự khác biệt biệt giữa các nhóm yếu tố độc lập tác động đến yếu tố phụ thuộc là quyết định quay trở lại bệnh viện. Kết quả: Biến khoảng, Biến độ tiếp cận, Biến tính thấu hiểu, Biến tính liên tục, Biến giá, Biến kết quả điều trị là những biến có ảnh hưởng đến quyết định quay trở lại bệnh viện Kết luận: Tỷ lệ quyết định quay trở lại bệnh viện chiếm hơn 90% khách hàng được khảo sát quyết định tiếp tục sử dụng dịch vụ của bệnh viện Quốc tế Mỹ cho thấy sự tin tưởng của các khách hàng tuy nhiên thông qua kết quả của bài nghiên cứu cũng cho thấy một số vấn đề bệnh viện cần cải thiện và cần làm tốt hơn nữa để xây dựng lòng tin từ khách hàng đến bệnh viện, các hoạt động đẩy mạnh hoạt động cải tiến chất lượng dịch vụ cũng như các hoạt động đảm bảo an toàn người bệnh, tăng cường hiệu quả điều trị chuyên môn là những hoạt động cần được bệnh viện thực hiện ngay lập tức.en_US
dc.format.medium60 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectQuyết định quay trở lại bệnh việnen_US
dc.subjectHài lòng bệnh nhânen_US
dc.subjectDeciding to return hospitalen_US
dc.subjectPatient satisfactionen_US
dc.titleNhững yếu tố ảnh hưởng đến quyết định quay trở lại sử dụng dịch vụ tại Bệnh viện Quốc tế Mỹen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityHealth Economics and Management (by Coursework) = Kinh tế và quản trị lĩnh vực sức khỏe (hướng ứng dụng)en_US
item.fulltextFull texts-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.