Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63045
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Trần Anh Hoaen_US
dc.contributor.authorĐinh Thị Mai Hươngen_US
dc.date.accessioned2022-02-07T09:15:06Z-
dc.date.available2022-02-07T09:15:06Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63045-
dc.description.abstractBệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên hiện là bệnh viện tuyến đầu của tỉnh Phú Yên khám và điều trị đa khoa cho nhân dân trong tỉnh và các vùng lân cận. Để ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng quy mô và gia tăng vị thế của mình trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam, Bệnh viện cần có chiến lược hoạt động hiệu quả và phương pháp đánh giá thành quả hoạt động trên mọi phương diện, cả tài chính và phi tài chính. Tuy nhiên, hiện tại Bệnh viện vẫn chỉ áp dụng công cụ tài chính để đánh giá thành quả hoạt động hàng năm, chưa có một công cụ đo lường gắn kết được toàn bộ các chỉ tiêu KPI trên các phương diện tài chính – khách hàng – quy trình nội bộ - học hỏi và phát triển; chưa thành lập được bộ phận kế toán quản trị để giúp Ban Lãnh đạo đánh giá tổng thể về hoạt động của bệnh viện. Thẻ điểm cân bằng – sản phẩm của hai giáo sư người Mỹ là Kaplan và Norton, ra đời từ đầu những năm 1990 với tính ưu việt là giúp đánh giá thành quả hoạt động toàn diện trên cả phương diện tài chính và phi tài chính, chuyển hóa sứ mệnh, tầm nhìn thành những chỉ tiêu, thước đo cụ thể giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị. Nó đã được áp dụng thành công tại nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam, tuy nhiên trong lĩnh vực y tế thì chưa được sử dụng phổ biến. Thông qua việc tìm hiểu về các ưu điểm từ các nghiên cứu trước tại Việt Nam và trên thế giới, kết hợp các kỹ thuật thống kê, phỏng vấn, khảo sát, phân tích của phương pháp nghiên cứu ứng dụng trong kế toán để phân tích thực trạng, tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến những hạn chế của hệ thống đo lường thành quả hoạt động hiện tại của bệnh viện. Từ đó, tác giả đề xuất vận dụng thẻ điểm cân bằng Balanced Scorecard (BSC)vào đánh giá thành quả hoạt động của Bệnh viện; đề xuất xây dựng các mục tiêu, thước đo, chỉ tiêu và kế hoạch hành động cụ thể dựa trên tầm nhìn, sứ mệnh, chiến lược mà Bệnh viện đề ra. Nghiên cứu đề xuất một công cụ đo lường mới, hỗ trợ lãnh đạo Bệnh viện trong công tác quản lý của mình, giúp xác định các thang đo cụ thể trong quá trình thực hiện kế hoạch nhằm đạt được mục tiêu đề ra.en_US
dc.format.medium90 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectThẻ điểm cân bằngen_US
dc.subjectBệnh viện đa khoaen_US
dc.subjectBSCen_US
dc.subjectBalanced scorecarden_US
dc.subjectGeneral hospitalen_US
dc.titleỨng dụng thẻ điểm cân bằng (BSC) vào đánh giá thành quả hoạt động của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yênen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityAccounting (by Coursework) = Kế toán (hướng ứng dụng)en_US
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.