Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63066
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Lại Tiến Dĩnhen_US
dc.contributor.authorHuỳnh Ngô Khánh Huyềnen_US
dc.date.accessioned2022-02-14T03:42:36Z-
dc.date.available2022-02-14T03:42:36Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63066-
dc.description.abstractHiện nay, hoạt động tín dụng cá nhân (TDCN) giữa các ngân hàng thương mại đang có sự cạnh tranh gay gắt trên địa bàn TP.HCM. Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Quận 5 cần có những giải pháp hiệu quả trong việc mở rộng quy mô hoạt động TDCN nhằm đáp ứng nhu cầu cho người dân và tăng lợi nhuận cho ngân hàng. Vì lý do trên, tác giả đã chọn đề tài “Giải pháp mở rộng quy mô tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Quận 5” cho bài luận văn này. Tác giả sử dụng phương pháp định tính vào việc nhận xét hiệu quả hoạt động tại MB Quận 5 từ năm 2015 - 2020 và phát hiện các sản phẩm TDCN của ngân hàng đáp ứng nhu cầu vốn cơ bản của khách hàng, tuy nhiên vẫn chưa có nhiều điểm nổi bật so với nhiều đối thủ cạnh tranh trong ngành; chính sách tín dụng của Ngân hàng MB tương đối minh bạch đối với khách hàng cá nhân vay vốn và phát triển bền vững trong thời gian qua. Với những chỉ tiêu định lượng, tác giả phân tích cả 3 lĩnh vực cho vay cá nhân, bảo lãnh cá nhân và phát hành thanh toán thẻ TDCN. Đồng thời, nghiên cứu cũng chỉ ra những yếu tố gây ảnh hưởng đến quy mô hoạt động TDCN của chi nhánh do sự phát triển của kinh tế xã hội hiện đại, môi trường pháp luật, đối thủ cạnh trạnh, năng lực cạnh tranh của chi nhánh và các chính sách kinh tế của Chính phủ. Từ đó, đề xuất các giải pháp mở rộng quy mô hoạt động tín dụng hiệu quả trong thời gian tới như: mở rộng các kênh phân phối, phát triển sản phẩm TDCN, cải thiện quy trình và chính sách TDCN, mở rộng hoạt động tiếp thị sản phẩm dịch vụ, nâng cao chất lượng nhân sự về kỹ năng giao tiếp, kiến thức chuyên ngành và các giải pháp hỗ trợ khác.en_US
dc.format.medium78 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectTín dụng cá nhânen_US
dc.subjectPersonal crediten_US
dc.titleGiải pháp mở rộng quy mô tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Quận 5en_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBanking (by Coursework) = Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.