Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63071
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorProf. Dr. Sử Đình Thànhen_US
dc.contributor.authorNguyễn Thị Tơen_US
dc.date.accessioned2022-02-16T04:37:22Z-
dc.date.available2022-02-16T04:37:22Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63071-
dc.description.abstractChi thường xuyên là nhiệm vụ chi của ngân sách Nhà nước (NSNN), việc thực hiện tốt nhiệm vụ chi thường xuyên có ý nghĩa quan trọng trong việc phân phối và sử dụng có hiệu quả nguồn lực tài chính. Sóc Trăng xuất phát là một tỉnh nghèo, hàng năm ngân sách tỉnh phải nhờ bổ sung từ ngân sách Trung ương. Trong cơ cấu chi ngân sách thì khoản chi thường xuyên chiếm khoảng 60% tổng chi ngân sách địa phương (NSĐP). Vì vậy, việc quản lý chi đóng vai trọ hết sức quan trọng, góp phần ổn định phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy nhiên, ngoài những thành quả đã đạt được thì bên cạnh vẫn tồn tại nhiều hạn chế trong công tác quản lý chi thường xuyên NSĐP. Từ đó, tôi chọn tài “Đánh giá hiệu quả công tác quản lý chi thƣờng xuyên ngân sách địa phƣơng tỉnh Sóc Trăng” làm luận văn với vào việc hoàn thiện hơn công tác quản lý chi ngân sách thường xuyên (NSTX) trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Với mục đích Đánh giá thực trạng công tác“quản lý chi ngân sách địa phương tại Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng thông qua hiệu quả chi ngân sách địa phương thường xuyên. Tôi đã Sử dụng hỗn hợp 2 phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng để thu thập và đánh giá mức độ tác động của các yếu tố đến hiệu quả chi thường xuyên ngân sách địa phương. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng Hiệu quả chi thường xuyên ngân sách địa phương phụ thuộc vào Thể chế tài chính và Năng lực và tổ chức bộ máy quản lý chi NSTX. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả chi thường xuyên từ đó nâng cao hiệu quả quản lý chi thường xuyên như Nâng cao chất lượng công tác chấp hành quản lý chi NSĐP, Tăng cường công tác thanh tra quản lý chi NSĐP, Chú trọng chất lượng công tác quyết toán chi NSĐP, Nâng cao chất lượng công tác lập dự toán chi NSNN.en_US
dc.format.medium55 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectChi thường xuyênen_US
dc.subjectNgân sách địa phươngen_US
dc.subjectNgân sách Nhà nướcen_US
dc.subjectRecurrent expenditureen_US
dc.subjectState budgeten_US
dc.subjectLocal budgeten_US
dc.titleĐánh giá hiệu quả công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách địa phương tỉnh Sóc Trăngen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityEconomic Management (by Coursework) = Quản lý kinh tế (hướng ứng dụng)en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.