Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63079
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Quốc Anhen_US
dc.contributor.authorTrần Quốc Vũen_US
dc.date.accessioned2022-02-21T02:21:46Z-
dc.date.available2022-02-21T02:21:46Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63079-
dc.description.abstractChương trình cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn là chương trình mang ý nghĩa nhân văn rất lớn, trong các chương trình tín dụng ưu đãi mà Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Bến Tre đang triển khai trên địa bàn. Sau 14 năm thực hiện, chương trình cho vay đối với học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bến Tre đã mang lại hiệu quả xã hội thiết thực, là một trong những chương trình cho vay ưu đãi được đánh giá là thành công nhất của Chính phủ; chương trình đã phát huy hiệu quả, giúp con em các gia đình có hoàn cảnh khó khăn được học tập, đào tạo nghề và ổn định cuộc sống, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả trên, quá trình hoạt động cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn còn không ít hạn chế như: Quy mô tín dụng chưa tương xứng nhu cầu, một số học sinh sinh viên sử dụng vốn vay chưa đúng mục đích, mức cho vay còn thấp chưa đáp ứng được nhu cầu học sinh sinh viên, việc sử dụng vốn chưa thật sự hiệu quả, cơ chế phối hợp giữa nhà trường, ngân hàng, chính quyền địa phương và gia đình còn nhiều bất cập; công tác tuyên truyền phổ biến chính sách còn hạn chế…en_US
dc.format.medium64 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectCho vayen_US
dc.subjectCho vay học sinh sinh viênen_US
dc.subjectTín dụngen_US
dc.subjectLoansen_US
dc.subjectStudent loansen_US
dc.subjectCrediten_US
dc.titleĐánh giá hiệu quả cho vay học sinh, sinh viên tại chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bến Treen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBanking (by Coursework) = Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.