Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63082
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Thanh Vânen_US
dc.contributor.authorPhạm Thị Diễm Hiềnen_US
dc.date.accessioned2022-02-21T04:19:33Z-
dc.date.available2022-02-21T04:19:33Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63082-
dc.description.abstractThị xã Gò Công là một trong mười một huyện, thành phố, thị xã của tỉnh Tiền Giang. Thị xã Gò Công giữ vai trò trung tâm đô thị khu vực phía Đông của tỉnh Tiền Giang. Doanh nghiệp của thị xã Gò Công ngày càng có vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo ra nhiều việc làm, giảm tỉ lệ thất nghiệp, tăng thu nhập, ổn định và cải thiện đời sống nhân dân. Phát triển doanh nghiệp và việc mời gọi các doanh nghiệp đầu tư vốn vào địa phương đóng vai trò quan trọng để phát triển kinh tế và xã hội ở thị xã Gò Công. Việc mời gọi được các doanh nghiệp đầu tư vốn hiện nay phải dựa trên các thuộc tính địa phương làm hài lòng các doanh nghiệp. Vì thế các địa phương phải làm hài lòng các doanh nghiệp để các doanh nghiệp vừa có thể an tâm sản xuất lâu dài, ổn định, mở rộng quy mô đầu tư sản suất kinh doanh, giới thiệu kêu gọi những đối tác của các doanh nghiệp đầu tư vào địa phương. Nghiên cứu này được thực hiện với mục tiêu đánh giá mức độ tác động của các thuộc tính địa phương đến sự hài lòng của doanh nghiệp vừa và nhỏ tại thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Phương pháp nghiên cứu được thực hiện thông qua các phương pháp phân tích định tính, phương pháp phân tích định lượng. Kết quả nghiên cứu 200 doanh nghiệp vừa và nhỏ tại thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang cả bốn nhân tố thuộc tính địa phương đều có ảnh hưởng đến sự hài lòng của doanh nghiệp vừa và nhỏ đầu tư theo thứ tự giảm dần gồm : (1) Đào tạo và kỹ năng, (2) Hỗ trợ của chính quyền, (3) Ưu đãi đầu tư, (4) Môi trường sống. Đồng thời cả bốn nhân tố trên đều có tác động thuận với sự hài lòng của doanh nghiệp vừa và nhỏ đầu tư tại thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.en_US
dc.format.medium80 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectThuộc tính địa phươngen_US
dc.subjectHài lòng của doanh nghiệp vừa và nhỏ đầu tưen_US
dc.subjectĐào tạo và kỹ năngen_US
dc.subjectHỗ trợ của chính quyềnen_US
dc.subjectƯu đãi đầu tưen_US
dc.subjectMôi trường sốngen_US
dc.subjectSME investment satisfactionen_US
dc.subjectTraining and skillsen_US
dc.subjectGovernment supporten_US
dc.subjectInvestment incentivesen_US
dc.subjectLliving environmenten_US
dc.subjectLocal attributesen_US
dc.titleMức độ tác động của thuộc tính địa phương đến sự hài lòng của doanh nghiệp vừa và nhỏ đầu tư tại thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giangen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityEconomic Statistics (by Coursework) = Thống kê kinh tế (hướng ứng dụng)en_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.