Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63090
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Văn Trãien_US
dc.contributor.authorDương Thị Tuyết Loanen_US
dc.date.accessioned2022-02-23T04:48:06Z-
dc.date.available2022-02-23T04:48:06Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63090-
dc.description.abstractSự hài lòng của khách du lịch là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến khả năng thu hút du khách, hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp du lịch, cũng như sự đầu tư của địa phương trong lĩnh vực du lịch. Nghiên cứu này nhằm tìm ra các nguyên nhân ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách nội địa đối với chất lượng dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Nghiên cứu được thực hiện theo phương pháp tổng hợp trên cơ sở kết hợp giữa nghiên cứu định tính và định lượng. Nghiên cứu định tính được thực hiện thông qua thảo luận nhóm bằng cách phỏng vấn các chuyên gia. Qua đó sẽ khám phá, hiệu chỉnh và bổ sung các yếu tố tác động lên sự hài lòng của du khách nội địa đối với chất lượng dịch vụ du lịch tại Tiền Giang được đưa ra trong mô hình đề xuất. Nghiên cứu định lượng được thực hiện thông qua bảng câu hỏi, xử lý dữ liệu qua phần mềm SPSS 25.0. Bước nghiên cứu này nhằm đánh giá các thang đo, đo lường mức độ hài lòng của du khách ảnh hưởng đến từng yếu tố trong mô hình. Đối tượng được khảo sát trong nghiên cứu này là du khách nội địa đã và đang đi du lịch tại Tiền Giang. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, tác giả đã tóm tắt kết luận và đề xuất một số giải pháp cho ngành du lịch cũng như các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Bên cạnh đó, tác giả còn chỉ ra những hạn chế của luận văn và đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo.en_US
dc.format.medium86 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectSự hài lòng của khách du lịch nội địaen_US
dc.subjectHài lòng khách hàngen_US
dc.subjectKhách du lịch nội địaen_US
dc.subjectSatisfaction of domestic touristsen_US
dc.subjectConsumer satisfactionen_US
dc.subjectDomestic touristsen_US
dc.titleCác nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách du lịch nội địa đối với chất lượng dịch vụ du lịch tại tỉnh Tiền Giangen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityEconomic Statistics (by Coursework) = Thống kê kinh tế (hướng ứng dụng)en_US
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.