Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63092
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Trần Thị Tuấn Anhen_US
dc.contributor.authorVõ Quang Nhườngen_US
dc.date.accessioned2022-02-24T01:25:14Z-
dc.date.available2022-02-24T01:25:14Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63092-
dc.description.abstractChọn đúng nghề là một quyết định vô cùng quan trọng cho tương lai của các em học sinh lớp 12. Câu hỏi: “Các em sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông và việc lựa chọn đó có đúng không? Các yếu tố nào tác động đến quyết định chọn nghề của các em?” đã được đưa ra và tiến hành nghiên cứu rút ra kết luận về định hướng nghề nghiệp trong tương lai của học sinh phổ thông. Đó là lí do của việc lựa chọn đề tài: “Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến định hướng nghề nghiệp của học sinh lớp 12 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang”. Luận văn tập trung vào nghiên cứu các nội dung sau: Thực trạng và hiệu quả của công tác hướng nghiệp tại Tiền Giang hiện nay. Phân tích những yếu tố tác động tới định hướng nghề nghiệp của học sinh lớp 12. Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác hướng nghiệp cho học sinh lớp 12 ở Tiền Giang. Luận văn phân tích và kiểm định 7 giả thuyết liên quan đến định hướng nghề nghiệp của học sinh lớp 12 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang với 7 yếu tố có tác động gồm: cá nhân học sinh, sự phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động hướng nghiệp của nhà trường trung học phổ thông, sự tác động của gia đình, sự tác động của bạn bè, hoạt động hướng nghiệp của trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và sự tác động của truyền thông đại chúng. Qua điều tra khảo xác 8 trường trung học phổ thông và 1 trung tâm giáo dục thường xuyên với 379 phiếu điều tra được thu về, tác giả tiến hành nhập liệu, xử lý và phân tích định lượng và rút ra được 5 yếu tố tác động mạnh đến định hướng nghề nghiệp của các em học sinh lớp 12. Kết quả chạy mô hình hồi quy tuyến tính bội đưa ra 5 biến độc lập đưa vào phân tích hồi quy đều có ý nghĩa thống kê và tác động cùng chiều dương tới biến phụ thuộc. Dựa vào độ lớn của hệ số hồi quy chuẩn hóa Beta, thứ tự mức độ tác động từ mạnh nhất tới yếu nhất của các biến độc lập tới biến phụ thuộc là biến Cá nhân học sinh lớn hơn biến hoạt động hướng nghiệp của Nhà trường trung học phổ thông, tiếp đến là biến tác động của Gia đình, biến hoạt động tư vấn tuyển sinh của trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và cuối cùng là biến tác động của truyền thông. Qua đây có thể thấy, các yếu tố thuộc bản thân Cá nhân học sinh có ảnh hưởng quan trọng nhất đến định hướng nghề nghiệp của em. Từ đó đưa ra các nhận định và đề xuất kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác hướng nghiệp trong tương lai.en_US
dc.format.medium105 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectĐịnh hướng nghề nghiệp cho học sinhen_US
dc.titlePhân tích các yếu tố ảnh hưởng đến định hướng nghề nghiệp của học sinh lớp 12 trên địa bàn tỉnh Tiền Giangen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityEconomic Statistics (by Coursework) = Thống kê kinh tế (hướng ứng dụng)en_US
item.fulltextFull texts-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.