Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63097
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Ngọc Dungen_US
dc.contributor.authorLê Thanh Traen_US
dc.date.accessioned2022-02-24T07:15:35Z-
dc.date.available2022-02-24T07:15:35Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: 1000011905-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1033331~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63097-
dc.description.abstractNhận thấy rằng hành vi đe dọa chất lượng kiểm toán ảnh hưởng đến nghề nghiệp kiểm toán, làm giảm lòng tin của công chúng đối với nghề kiểm toán, có thể làm giảm uy tín của kiểm toán viên đối với kết quả kiểm toán. Đây là một chủ đề mà tại Việt Nam cần phải phát triển thêm những nghiên cứu nhằm mục đích có thêm những bằng chứng thực nghiệm về nhân tố ảnh hưởng đến hành vi đe dọa chất lượng kiểm toán. Kết quả thu được có thể so sánh với những nghiên cứu trước đây đã thực hiện, nhằm giảm thiểu tối đa hành vi đe dọa chất lượng kiểm toán tại các công ty kiểm toán. Trong nghiên cứu này với mục đích là kiểm tra mối quan hệ giữa áp quỹ thời gian kiểm toán và tính cách của kiểm toán viên đến hành vi đe dọa chất lượng kiểm toán. Điều này có nghĩa là nghiên cứu ảnh hưởng của (1) áp lực quỹ thời gian kiểm toán đến hành vi đe dọa chất lượng kiểm toán và (2) tính cách của kiểm toán viên đến hành vi đe dọa chất lượng kiểm toán. Phương pháp nghiên cứu được sử dụng là phương pháp nghiên cứu định tính và phương pháp nghiên cứu định lượng. Số lượng mẫu sử dụng để phân tích là 130 mẫu. Nghiên cứu đã chứng minh rằng tại các công ty kiểm toán ở TP. HCM áp lực quỹ thời gian kiểm toán có ảnh hưởng thuận chiều đến hành vi đe dọa chất lượng kiểm toán và tính cách của kiểm toán viên có ảnh hưởng thuận chiều đến hành vi đe dọa chất lượng kiểm toán. kiểm toán viên có tính cách loại B tham gia vào hành vi đe dọa chất lượng kiểm toán nhiều hơn kiểm toán viên có tính cách loại A. Không có sự điều tiết nào giữa tính cách của kiểm toán viên đến mối quan hệ giữa áp lực quỹ thời gian kiểm toán và hành vi đe dọa chất lượng kiểm toán. Áp lực quỹ thời gian kiểm toán và tính cách của kiểm toán viên có ảnh hưởng đến hành vi đe dọa chất lượng kiểm toán tại các công ty kiểm toán ở TP. HCM. Các công ty kiểm toán cần phải phân bổ hợp lý quỹ thời gian với khối lượng công việc trong kế hoạch kiểm toán, thường xuyên tổ chức các chương trình đào tạo nội bộ với nội dung về tâm lý, về thái độ hoài nghi nghề nghiệp.en_US
dc.format.medium81 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectÁp lực quỹ thời gianen_US
dc.subjectTính cáchen_US
dc.subjectHành vi đe dọa chất lượng kiểm toánen_US
dc.subjectTime budget pressure; personalityen_US
dc.subjectPersonalityen_US
dc.subjectAudit quality reduction behavioren_US
dc.titleẢnh hưởng của áp lực quỹ thời gian kiểm toán, tính cách của kiểm toán viên đến hành vi đe dọa chất lượng kiểm toán tại các công ty kiểm toán ở TP. Hồ Chí Minhen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityAccounting (by Research) = Kế toán (hướng nghiên cứu)en_US
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.