Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63102
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Đinh Thị Thu Hồngen_US
dc.contributor.authorHuỳnh Thị Ái Trúcen_US
dc.date.accessioned2022-02-24T07:24:33Z-
dc.date.available2022-02-24T07:24:33Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: 1000011908-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1033350~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63102-
dc.description.abstractBài nghiên cứu xem xét chính sách tiền tệ ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp tại Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2019. Tác động của chính sách tiền tệ được xem xét thông qua các yếu tố như lãi suất, tăng trưởng cung tiền và tăng trưởng tín dụng. Dữ liệu thu thập là dữ liệu dạng bảng tại các doanh ngiệp niêm yết trên Thị trường Chứng khoáng Việt Nam tại 02 Sàn Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sàn giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2019. Với nguồn số liệu thu thập từ dữ liệu báo cáo tài chính năm được kiểm toán của 212 doanh nghiệp và sử dụng mô hình GMM để phân tích dữ liệu cho phép nhà nghiên cứu kiểm soát sự tự tương quan để đảm bảo đạt được kết quả đáng tin cậy. Nghiên cứu cho thấy khi thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt, các công ty thích vay dài hạn, đồng thời cũng giảm các khoản nợ ngắn hạn trước những điều chỉnh của lãi suất cho vay và tỷ lệ tăng trưởng tín dụng. Nghiên cứu này khuyến nghị rằng, khi các nhà quản lý đưa ra lựa chọn cấu trúc vốn cho doanh nghiệp nên xem xét thay đổi chính sách tiền tệ, vì những thay đổi trong điều hành chính sách tiền tệ sẽ có những ảnh hưởng đến việc xây dựng cấu trúc vốn cũng như hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Khi định hướng điều hành chính sách tiền tệ thắt chặt, thì cấu trúc vốn tốt nhất là nên sử dụng nợ vay dài hạn.en_US
dc.format.medium39 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectChính sách tiền tệen_US
dc.subjectCấu trúc vốnen_US
dc.subjectTăng trưởng tín dụngen_US
dc.subjectCung tiềnen_US
dc.subjectGMMen_US
dc.subjectMonetary policyen_US
dc.subjectCapital structureen_US
dc.subjectCredit growthen_US
dc.subjectMoney supplyen_US
dc.titleTác động của chính sách tiền tệ đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp tại Việt Namen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBanking (by Coursework) = Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.openairetypeMaster's Theses-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.fulltextFull texts-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.