Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63105
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Trần Thị Thanh Hảien_US
dc.contributor.authorNguyễn Thái Bìnhen_US
dc.date.accessioned2022-02-24T07:47:58Z-
dc.date.available2022-02-24T07:47:58Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: 1000011952-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1033360~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63105-
dc.description.abstractTừ những phân tích kết quả kinh doanh thông qua các chỉ số ROA, ROE, ROS có thể thấy các chỉ số tài chính của đơn vị đang có sự giảm sút nghiêm trọng trong giai đoạn từ năm 2018-2020. Qua góc độ kế toán, hệ thống thông tin kế toán là nơi cung cấp các thông tin kế toán hữu ích trong việc tìm kiếm các nguyên nhân đang tác động đến tình hình hoạt động kinh doanh của đơn vị. Tuy nhiên, qua thực tiễn cho thấy hệ thống thông tin kế toán của đơn vị hiện tại đang gặp nhiều vấn đề và gây ảnh hưởng ít nhiều đến các sản phẩm đầu ra của kế toán, dẫn đến khó khăn trong việc ra quyết định của ban lãnh đạo công ty. Dựa vào cơ sở lý thuyết về hệ thống thông tin kế toán, kết hợp với tổng quan các nghiên cứu trước về hệ thống thông tin kế toán, nghiên cứu này đã tiến hành khám phá và tìm ra các nguyên nhân gây nên các vấn đề yếu kém tồn tại trong hệ thống thông tin kế toán của đơn vị và đưa ra những giải pháp khắc phục. Để thực hiện được mục tiêu đã đề ra, nghiên cứu đã sử dụng cả phương pháp định tính và định lượng. Phương pháp nghiên cứu định tính được thực hiện chủ yếu qua việc mô tả chu trình kinh doanh, phỏng vấn các đối tượng liên quan nhằm xác định vấn đề, khẳng định nguyên nhân và đưa ra các giải pháp phù hợp. Phương pháp nghiên cứu định lượng được thực hiện thông qua việc “thống kê mô tả” trên “phần mềm MS Excel” và đưa ra các phân tích từ những số liệu định lượng đó. Kết quả nghiên cứu đã cho thấy các nguyên nhân gây ảnh hưởng đến hệ thống thông tin kế toán tại đơn vị là các nguyên nhân liên quan đến cấu trúc hệ thống thông tin kế toán “Yếu tố con người”; “Yếu tố dữ liệu và báo cáo”; “Yếu tố phần mềm và phần cứng” và các nguyên nhân liên quan đến chất lượng hệ thống thông tin kế toán là “Cam kết của nhà quản lý” và “Huấn luyện và đào tạo của doanh nghiệp”. Qua đó, nghiên cứu đã đề xuất được các giải pháp giải quyết những vấn đề tồn tại trên.Kết quả của luận văn này làm cơ sở hỗ trợ cho hệ thống thông tin kế toán của đơn vị mình,qua đó tìm ra cácnguyên nhân đang gây ảnh hưởng đến tình hình hoạt động kinh doanh, sản xuất của đơn vị. Ngoài ra, luận văn này cũng làm cơ sở để cho các nghiên cứu tương tự sau tham khảo và thực hiện.en_US
dc.format.medium89 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectKế toánen_US
dc.subjectAccountingen_US
dc.titleHoàn thiện hệ thống thông tin kế toán tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 4en_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityAccounting (by Coursework) = Kế toán (hướng ứng dụng)en_US
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.