Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63109
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Nguyễn Thị Mai Trangen_US
dc.contributor.authorTạ Thị Phương Huệen_US
dc.date.accessioned2022-02-24T08:00:59Z-
dc.date.available2022-02-24T08:00:59Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: 1000011965-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1033362~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63109-
dc.description.abstractNghiên cứu kiểm định mối quan hệ giữa bắt nạt tại nơi làm việc với sự thỏa mãn công việc, lòng tự trọng, hiệu quả công việc và hành vi công dân tổ chức hướng về cá nhân. Đồng thời, kiểm định tác động của sự thỏa mãn trong công việc và lòng tự trọng đối với hiệu quả công việc cũng như hành vi công dân tổ chức hướng về cá nhân. Phương pháp nghiên cứu định tính với công cụ thảo luận tay đôi được sử dụng để chỉnh thang đo. Dữ liệu trong nghiên cứu là kết quả của việc khảo sát 324 người lao động làm việc trong các doanh nghiệp/tổ chức thuộc lĩnh vực dịch vụ tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Các phương pháp thống kê phân tích bao gồm: kiểm định độ tin cậy của thang đo (Cronbach alpha, EFA, CFA), kiểm định mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) và phân tích bootstrap. Kết quả nghiên cứu cho thấy bắt nạt tại nơi làm việc tác động tích cực đối với hiệu quả công việc và hành vi công dân tổ chức hướng về cá nhân nhưng lại tác động tiêu cực đến sự thỏa mãn công việc và lòng tự trọng. Bên cạnh đó, sự thỏa mãn công việc và lòng tự trọng đều có tác động tích cực đến hiệu quả công việc và hành vi công dân tổ chức hướng về cá nhân.en_US
dc.format.medium61 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectBắt nạt tại nơi làm việcen_US
dc.subjectHiệu quả công việcen_US
dc.subjectOCB-Ien_US
dc.subjectSự thỏa mãn trong công việcen_US
dc.subjectLòng tự trọngen_US
dc.subjectWorkplace bullyingen_US
dc.subjectTask performanceen_US
dc.subjectJob satisfactonen_US
dc.subjectSelfesteemen_US
dc.titleNghiên cứu mối quan hệ giữa bắt nạt tại nơi làm việc với hiệu quả công việc và hành vi công dân tổ chức thông qua vai trò của lòng tự trọng và sự thỏa mãn công việcen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Research) = Quản trị kinh doanh (hướng nghiên cứu)en_US
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.