Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63110
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Đoàn Thanh Hảien_US
dc.contributor.authorHuỳnh Huyền Ngânen_US
dc.date.accessioned2022-02-24T08:02:27Z-
dc.date.available2022-02-24T08:02:27Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: 1000011930-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1033356~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63110-
dc.description.abstractNghiên cứu này được thực hiện nhằm tìm hiểu mối quan hệ giữa động lực, áp lực và kết quả công việc của nhân viên kinh doanh đang làm việc tại các công ty E- Logistics trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Phương pháp nghiên cứu gồm hai giai đoạn: nghiên cứu định tính thông qua thảo luận nhóm với 5 chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị nhân sự; nghiên cứu định lượng sơ bộ với 50 mẫu và nghiên cứu định lượng chính thức với mẫu 218 nhân viên kinh doanh làm làm việc trong các công ty E-Logistics tại Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả có 2 thành phần của động lực tác động đến kết quả công việc là: phúc lợi và đồng nghiệp. Trong đó yếu tố phúc lợi có tác động mạnh nhất. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy kết quả công việc không bị ảnh hưởng bởi giới tính, độ tuổi, thâm niên công tác, nhưng bị ảnh hưởng bởi vị trí và thu nhập, trong đó nhóm vị trí giám đốc/phó giám đốc và nhóm thu nhập trên 20 triệu có ảnh hưởng nhiều hơn so với các nhóm còn lại. Nghiên cứu hy vọng giúp cho các nhà quản trị nói chung và các nhà quản trị nhân sự nói riêng nắm được những yếu tố cơ bản của động lực làm việc và áp lực công việc đến kết quả công việc. Từ đó có thể đề ra những chiến lược, chính sách nhân sự phù hợp trong công việc nhằm kích thích nâng cao kết quả công việc của nhân viên kinh doanh trong các công ty E-Logistics tại Việt Nam.en_US
dc.format.medium95 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectĐộng lựcen_US
dc.subjectÁp lựcen_US
dc.subjectKết quả công việcen_US
dc.subjectMối quan hệen_US
dc.subjectMotivationen_US
dc.subjectPressureen_US
dc.subjectWork resultsen_US
dc.subjectRelationshipen_US
dc.titleNghiên cứu mối quan hệ giữa áp lực công việc và động lực làm việc đến kết quả công việc của nhân viên: Trường hợp nhân viên kinh doanh làm việc trong các công ty cung cấp dịch vụ E - Logistics trên địa bàn TP.HCMen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Research) = Quản trị kinh doanh (hướng nghiên cứu)en_US
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.