Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63111
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Lê Naen_US
dc.contributor.authorTrần Đạien_US
dc.date.accessioned2022-02-24T08:03:39Z-
dc.date.available2022-02-24T08:03:39Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: 1000011929-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1033355~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63111-
dc.description.abstractHoạt động thanh tra được thực hiện để giúp cơ quan Nhà nước trong công tác quản lý, điều hành trên các ngành, lĩnh vực. Trong đó, lĩnh vực kinh tế xã hội là lĩnh vực rộng lớn, bao quát nhiều nội dung cần phải thường xuyên thanh tra để giúp cơ quan nhà nước thực hiện tốt vai trò quản lý, điều hành trên lĩnh vực này. Đề tài nghiên cứu nội dung “Pháp luật về thanh tra hành chính trong lĩnh vực kinh tế - xã hội qua thực tiễn tại huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang”, từ đó tìm ra những hạn chế, bất cập và đưa ra những kiến nghị, giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật về thanh tra. Bên cạnh đó luận văn sử dụng kết quả công tác thanh tra thực tế tại huyện Tân Phước để tiếp cận các nội dung cần nghiên cứu thông qua các phương pháp nghiên cứu cụ thể như: phương pháp nghiên cứu luật học; phương pháp nghiên cứu tình huống vụ việc; phương pháp so sánh; phương pháp phân tích, tổng hợp; phương pháp thống kê. Qua nghiên cứu đề tài tác giả nhận thấy một số nội dung, quy định của pháp luật về thanh tra không còn phù hợp với thực tiễn hoạt động thanh tra hiện nay. Do đó, một số kiến nghị, giải pháp đã được tác giả đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện pháp luật cũng như nâng cao hiệu quả trong công tác thanh tra hành chính trong lĩnh vực kinh tế - xã hội nói chung và trên địa bàn huyện Tân Phước nói riêng.en_US
dc.format.medium77 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectThanh tra kinh tế xã hộien_US
dc.subjectThanh tra hành chínhen_US
dc.subjectSocio-economic inspectionen_US
dc.subjectAdministrative inspectionen_US
dc.titlePháp luật về thanh tra hành chính trong lĩnh vực kinh tế - xã hội qua thực tiễn tại huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giangen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityEconomic Law (by Research) = Luật kinh tế (hướng nghiên cứu)en_US
item.fulltextFull texts-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.