Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63114
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Hoàng Hải Yếnen_US
dc.contributor.authorBùi Xuân Hoàng Namen_US
dc.date.accessioned2022-02-24T08:06:15Z-
dc.date.available2022-02-24T08:06:15Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: 1000011721-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1033349~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63114-
dc.description.abstractLuận văn nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử của khách hàng cá nhân tại Agribank Tiền Giang. Tổng quan các khái niệm, lý thuyết về dịch vụ Ngân hàng điện tử và lược khảo các nghiên cứu trước đây giúp liên kết và cung cấp mô hình tìm hiểu về các yếu tố tác động đến quyết định sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử của khách hàng cá nhân tại Agribank Tiền Giang. Có tổng số 260 đáp viên được lấy mẫu là khách hàng tại các chi nhánh/ phòng giao dịch đã và đang sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng quyết định sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi yếu tố nhận thức dễ dàng sử dụng và nhận thức tính hữu ích. Kết quả cũng cho rằng yếu tố hình ảnh ngân hàng, nhận thức kiểm soát hành vi, ảnh hưởng xã hội cũng ảnh hưởng đáng kể theo chiều tích cực và nhận thức rủi ro trong giao dịch ảnh hưởng theo chiều tiêu cực. Cuối cùng, luận văn đề xuất các giải pháp nhằm gia tăng số lượng khách hàng sử dụng và thúc đẩy chất lượng dịch vụ Ngân hàng điện tử tại Agribank Tiền Giang dựa trên kết quả nghiên cứu.en_US
dc.format.medium82 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectQuyết định sử dụngen_US
dc.subjectDịch vụen_US
dc.subjectNgân hàng điện tửen_US
dc.subjectAgribanken_US
dc.subjectDecision to useen_US
dc.subjectServiceen_US
dc.subjectE-bankingen_US
dc.titleCác yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Tiền Giangen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBanking (by Coursework) = Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.