Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63128
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Trần Thị Tuấn Anhen_US
dc.contributor.authorHồ Văn Đứcen_US
dc.date.accessioned2022-02-25T07:36:57Z-
dc.date.available2022-02-25T07:36:57Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63128-
dc.description.abstractHiện nay, doanh nghiệp nhỏ và vừa của Tiền Giang đóng góp không nhỏ vào phát triển Kinh tế - Xã hội của tỉnh Tiền Giang, trong đó không thể phủ nhận sự đóng góp của các doanh nghiệp Xây dựng. Hiệu quả kinh doanh giữ vai trò quan trọng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Trong điều kiện hoạt động kinh doanh hạch toán độc lập theo cơ chế thị trường hiện nay doanh nghiệp gặp không ít khó khăn thách thức. Như vậy mục đích quan trọng nhất của doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh là lợi nhuận. Đây là mục tiêu lâu dài và thường xuyên của doanh nghiệp, do đó làm cách nào để tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh là vấn đề cấp thiết và quan trọng. Mục tiêu của nghiên cứu là tìm ra các nhân tố tác động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp Xây dựng của tỉnh Tiền Giang. Dữ liệu sử dụng trong nghiên cứu được chọn 186 doanh nghiệp Xây dựng của tỉnh Tiền Giang để nghiên cứu. Tác giả sử dụng phương pháp hồi quy bội nhằm kiểm định các giả thuyết, trong đó biến tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu được sử dụng để đo lường hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 7 nhân tố tác động đến hiệu quả kinh doanh như: Trình độ người quản lý hay chủ doanh nghiệp, Tổng vốn của doanh nghiệp, Loại hình hoạt động, Tổng số lao động, Giới tính chủ doanh nghiệp, Lợi nhuận và quy mô. Ngược lại các nhân tố tác động tiêu cực đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp xây dựng như: kinh nghiệm và số năm hoạt động của doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu phù hợp với các công trình nghiên cứu trước đây. Qua kết quả NC giúp cho các doanh nghiệp xây dựng xác định được điểm mạnh, điểm yếu, tìm ra được những tồn tại dẫn đến hạn chế. Từ đó có giải pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp Xây dựng của tỉnh Tiền Giang hiên nay và cho thời gian tới.en_US
dc.format.medium64 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectTiền Giangen_US
dc.subjectDoanh nghiệp xây dựngen_US
dc.subjectHiệu quả kinh doanhen_US
dc.subjectTien Giangen_US
dc.subjectConstruction enterpriseen_US
dc.subjectBusiness performanceen_US
dc.titlePhân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp Xây dựng trên địa bàn tỉnh Tiền Giangen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityEconomic Statistics = Thống kê kinh tếen_US
item.fulltextFull texts-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.