Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63130
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Thị Hồng Hàen_US
dc.contributor.authorNguyễn Văn Toánen_US
dc.date.accessioned2022-02-28T04:38:36Z-
dc.date.available2022-02-28T04:38:36Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63130-
dc.description.abstractLuận văn nhằm xác định được các nhân tố về chất lượng dịch vụ (CLDV) cung cấp điện tác động ảnh hưởng đến sự đồng cảm (SHL) của người dân trên địa bàn huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang; phân tích, đánh giá mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến tác động đến SHL của người dân trên địa bàn huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang về CLDV cung cấp điện. Luận văn sử dụng 2 phương pháp nghiên cứu đó là: Phương pháp định tính và phương pháp định lượng. Phương pháp định tính: đọc hiểu, lập biểu tổng hợp, xem báo cáo phân tích từ các tài liệu, sử dụng sách, báo, tham khảo mạng Internet và những tài liệu khác có liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài; quan trọng là phải nghiên cứu các lý thuyết nói về SHL của người tiêu dùng, dịch vụ và CLDV, mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của người tiêu dùng, các mô hình nghiên cứu trước đây về SHL của khách hàng để từ đó đưa ra mô hình và thang đo; thiết kế thang đo để đo lường CLDV; kiểm định thang đo và kiểm định mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng. Phương pháp định lượng: nghiên cứu được thực hiện từ kết quả của cuộc khảo sát từ 250 hộ dân đang sử dụng điện thông qua bảng câu hỏi chi tiết. Dùng kiểm định thang đo Cronbach Alpha để loại biến có thang đo không đạt và phân tích các nhân tố khám phá EFA để gom những biến đã đạt yêu cầu thành biến lớn hơn. Trong luận văn đã sử dụng phần mềm SPSS làm công cụ phân tích trong toàn bộ quá trình nghiên cứu. Kết luận cho thấy: thứ nhất, về mô hình nghiên cứu đã được xây dựng với 4 yếu tố: “Độ tin cậy”, “Năng lực phục vụ”, “Sự đồng cảm”, và “Phương tiện hữu hình” nó có tác động không nhỏ đến SHL của khách hàng đến CLDV; thứ hai, mô hình sử dụng là phù hợp và không xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến; thứ ba, kết quả phân tích cho thấy “Độ tin cây” và “Năng lực phục vụ” là 2 yếu tố đã ảnh hưởng rất lớn đến SHL của khách hàng đó là (β1 = 0.494 và β2 = 0.399) nên đây là 2 yếu tố cần được ưu tiên thực hiện trước. Còn lại 2 yếu tố “Phương tiện hữu hình”, và “Sự đồng cảm” tác động đến SHL của khách hàng không bằng 2 yếu tố trước nhưng sự ảnh hưởng của nó đến SHL cũng đáng kể (β3 = 0.193, β4 = 0.096). Như vậy, để nâng cao SHL của khách hàng đối với CLDV cung cấp điện của PC Tiền Giang cần cải tiến các yếu tố “Phương tiện hữu hình” và “Sự đồng cảm”. Từ kết quả nghiên cứu, tác giả đã đưa ra một số đề xuất nhằm để nâng cao CLDV cung cấp điện đối với người dân trên địa bàn huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang.en_US
dc.format.medium56 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectHài lòng khách hàngen_US
dc.subjectChất lượng dịch vụen_US
dc.subjectDịch vụ cung cấp điệnen_US
dc.subjectElectricity supply serviceen_US
dc.subjectService qualityen_US
dc.subjectCustomer satisfactionen_US
dc.titlePhân tích mức độ hài lòng của người dân huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang về chất lượng dịch vụ cung cấp điệnen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityEconomic Statistics (by Coursework) = Thống kê kinh tế (hướng ứng dụng)en_US
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.