Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63132
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Thân Thị Thu Thủyen_US
dc.contributor.authorNguyễn Trần Phương Hạen_US
dc.date.accessioned2022-03-01T00:50:04Z-
dc.date.available2022-03-01T00:50:04Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63132-
dc.description.abstractNguồn thu nhập của các ngân hàng đến từ hai phần là nguồn thu từ lãi và nguồn thu ngoài lãi. Việc tăng nguồn thu ngoài lãi sẽ giúp cải thiện lợi nhuận ngân hàng đồng thời đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ đầu ra và nguồn thu trong hoạt động kinh doanh. Trong bối cảnh hội nhập và đặc biệt là sự biến động nền kinh kế trong thời gian qua đã ảnh hưởng nhiều đến tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của các chủ thể trong nền kinh tế, ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay tại các ngân hàng, Vì vậy, việc gia tăng các nguồn thu nhập ổn định và ít rủi ro là xu hướng tất yếu của các ngân hàng thương mại. Luận văn đã hệ thống hóa cơ sở lý luận chung về thu nhập ngoài lãi tại ngân hàng thương mại. Phương pháp thống kê mô tả, phương pháp suy luận logic, so sánh, tổng hợp, phân tích và đánh giá thực trạng thu nhập ngoài lãi tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam. Từ kết quả nghiên cứu tác giả đã đưa ra kết luận và khuyến nghị đến ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam trong việc hoạch định phương hướng và kế hoạch để thúc đẩy sự gia tăng thu nhập ngoài lãi tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.en_US
dc.format.medium56 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectNgân hàngen_US
dc.subjectNgân hàng thương mạien_US
dc.subjectThu nhập ngoài lãien_US
dc.subjectBankingen_US
dc.subjectCommercial incomeen_US
dc.subjectNon-interest incomeen_US
dc.titleGia tăng thu nhập ngoài lãi tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Namen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking (by Coursework) = Tài chính - Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.openairetypeMaster's Theses-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.fulltextFull texts-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.