Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63144
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Phạm Trà Lamen_US
dc.contributor.authorNguyễn Thị Tường Vien_US
dc.date.accessioned2022-03-03T07:33:03Z-
dc.date.available2022-03-03T07:33:03Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63144-
dc.description.abstractKiểm soát nội bộ hữu hiệu có tác động tích cực đến việc thực hiện mục tiêu và kết quả hoạt động của các đơn vị thuộc khu vực công. Từ góc nhìn của chức năng kế toán, tác giả đã nhận thấy vấn đề hệ thống kiểm soát nội bộ đang tồn tại tại cơ quan BHXH huyện Đồng Xuân. Từ nhận định đó, nghiên cứu đã được thực hiện nhằm khẳng định vấn đề yếu kém trong hệ thống kiểm soát nội bộ thực sự là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng giảm sút trong kết quả hoạt động của đơn vị. Các nền tảng lý thuyết được sử dụng về kiểm soát nội bộ khu vực công, đặc biệt là lý thuyết của tổ chức quốc tế các cơ quan kiểm toán tối cao INTOSAI. Phương pháp nghiên cứu được sử dụng kết hợp phương pháp định tính và định lượng, với công cụ phân tích thống kê mô tả. Phương pháp nghiên cứu định tính nhằm khám phá vấn đề, nguyên nhân gây ra vấn đề và giải pháp cho vấn đề tính không hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ. Phương pháp nghiên cứu định lượng được tiến hành để khẳng định, xác thực lại vấn đề và các nguyên nhân gây ra nó, cũng như mức độ phù hợp của các giải pháp được áp dụng. Kết quả cho thấy hoạt động kiểm soát nội bộ tại cơ quan Bảo hiểm huyện Đồng Xuân chưa thật sự được chú trọng và là nguyên nhân dẫn đến những yếu kém hiện nay. Nghiên cứu cũng đã chứng minh mối quan hệ thuận chiều giữa cấu trúc của kiểm soát nội bộ, tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ và mức độ hoàn thành các mục tiêu của đơn vị. Từ đó cho thấy cần thiết nâng cao tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện Đồng Xuân.en_US
dc.format.medium102 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectKiểm soát nội bộen_US
dc.subjectBảo hiểm xã hộien_US
dc.subjectInternal controlen_US
dc.subjectSocial insuranceen_US
dc.titleNâng cao tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yênen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityAccounting (by Coursework) = Kế toán (hướng ứng dụng)en_US
item.openairetypeMaster's Theses-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.fulltextFull texts-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.