Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63147
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Huỳnh Đức Lộngen_US
dc.contributor.authorNguyễn Thị Hạnh Loanen_US
dc.date.accessioned2022-03-04T02:26:36Z-
dc.date.available2022-03-04T02:26:36Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: 1000011989-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1033380~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63147-
dc.description.abstractKế toán quản trị là công cụ quan trọng để phục vụ cho việc quản lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tất cả các thông tin mà kế toán quản trị cung cấp sẽ là yếu tố then chốt giúp nhà quản lý hoạch định công việc giám sát và điều hành doanh nghiệp một cách hiệu quả nhất. Điều này đã được minh chứng tại các nước đang phát triển cũng như các nước phát triển trên thế giới. Ở Việt Nam số lượng các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang chiếm tỉ lệ rất lớn trong tổng số lượng doanh nghiệp trên cả nước nói chung và tại tỉnh Bình Dương nói riêng. Đây cũng chính là lý do để tác giả thực hiện đề tài này. Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục đích tìm hiểu ảnh hưởng của các nhân tố và đo lường mức độ tác động của từng nhân tố đến việc vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Bình Dương. Nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu hỗn hợp gồm phương pháp nghiên cứu định tính và phương pháp nghiên cứu định lượng. Trên cơ sở dựa vào lý thuyết nền và kết quả kế thừa các nghiên cứu trước. Sử dụng phương pháp định tính để phỏng vấn các chuyên gia về mô hình nghiên cứu. Sau đó nghiên cứu định lượng kiểm định mô hình, đo lường mức độ tác động của các nhân tố lên mô hình. Kết quả nghiên cứu luận văn đã xác định được 6 nhân tố có ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố như sau: Trình độ nhân viên kế toán (18.4%), Chi phí tổ chức hệ thống kế toán quản trị (18.3%), Quy mô doanh nghiệp (17.5%), Chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp (15.4%), Mức độ cạnh tranh của thị trường (15.3%), Sự tham gia của chủ sở hữu / người quản lý (15.1%). Từ kết quả nghiên cứu, tác giả đã đưa ra một số đề xuất và hàm ý nhằm nâng cao việc vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Bình Dương.en_US
dc.format.medium94 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectKế toán quản trịen_US
dc.subjectDoanh nghiệp nhỏ và vừaen_US
dc.subjectTỉnh Bình Dươngen_US
dc.subjectManagement accountingen_US
dc.subjectSmall and medium-sized enterprisesen_US
dc.subjectBinh Duong provinceen_US
dc.titleCác nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Bình Dươngen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityAccounting (by Research) = Kế toán (hướng nghiên cứu)en_US
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.