Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63148
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Võ Văn Nhịen_US
dc.contributor.authorTrần Ngọc Phương Uyênen_US
dc.date.accessioned2022-03-04T02:29:08Z-
dc.date.available2022-03-04T02:29:08Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: 1000011988-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1033379~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63148-
dc.description.abstractTrong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh hội nhập quốc tế như hiện nay, chất lượng thông tin kế toán là vấn đề rất được quan tâm. Để có thể thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, trước hết các DN trong nước cần cung cấp đến họ các thông tin chính xác, kịp thời và đầy đủ về kết quả hoạt động của DN. Theo dữ liệu quốc gia, các DN dịch vụ tại khu vực Đông Nam Bộ luôn có đóng góp quan trọng trong sự tăng trưởng chung của nền kinh tế. Ngoài ra, Đông Nam Bộ luôn đứng đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài trong những năm qua. Bên cạnh đó, việc ứng dụng CNTT, đặc biệt là hệ thống ERP ngày càng được nhiều DN lựa chọn sử dụng để tối ưu hóa hoạt động và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường. Từ những thực tiễn trên, tác giả chọn đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế toán tại các doanh nghiệp dịch vụ ứng dụng hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) trên địa bàn khu vực Đông Nam Bộ”. Mục tiêu nghiên cứu là xác định các nhân tố và đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến chất lượng thông tin kế toán tại các DN dịch vụ có ứng dụng ERP trên địa bàn khu vực Đông Nam Bộ. Tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu hỗn hợp, với định lượng là chính để giải quyết vấn đề nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy 4 nhân tố: Chất lượng dữ liệu đầu vào; Sự cam kết và hỗ trợ của NQL; Chất lượng hệ thống ERP và Chất lượng dịch vụ có tác động đến chất lượng thông tin kế toán ERP tại các DN dịch vụ trên địa bàn Đông Nam Bộ. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thông tin kế toán tại các DN dịch vụ có ứng dụng ERP trên địa bàn khu vực Đông Nam Bộ.en_US
dc.format.medium85 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectChất lượng thông tin kế toánen_US
dc.subjectHệ thống ERPen_US
dc.subjectDoanh nghiệp dịch vụen_US
dc.subjectĐông Nam Bộen_US
dc.subjectAccounting information qualityen_US
dc.subjectERP systemen_US
dc.subjectService enterprisesen_US
dc.subjectSoutheast regionen_US
dc.titleCác nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế toán tại các doanh nghiệp dịch vụ ứng dụng hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) trên địa bàn khu vực Đông Nam Bộen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityAccounting (by Research) = Kế toán (hướng nghiên cứu)en_US
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.