Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63158
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Thanh Vânen_US
dc.contributor.authorThân Mạnh Giangen_US
dc.date.accessioned2022-03-04T03:55:18Z-
dc.date.available2022-03-04T03:55:18Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63158-
dc.description.abstractBất cứ tổ chức nào cũng mong muốn có được một nguồn nhân lực thật tốt và sử dụng nhân lực với những điều kiện tối ưu, bên cạnh đó việc hợp tác với các đối tác bên ngoài cũng được các tổ chức đặc biệt xem trọng. Trong công tác thông kê hiện nay việc áp dung các hình thực thu thập thông tin mới như kê khai trên hệ thống Webform, phỏng vẫn bằng phiếu điện tử,…. thống kê không đơn thuần chỉ do các cơ quan thống kê nhà nước thực. Rà soát các nghiên cứu trong nước, nhận thấy chưa có nghiên cứu nói về sự gắn kết công việc và văn hóa Tổ chức trong hoạt động thống kê. Từ những lý do trên, tác giả thấy được tính thực tế và việc nghiên cứu đề tài là cấp thiết. Do đó, tác giả đã quyết định thực hiện đề tài Nghiên cứu “Phân tích các yếu tố thuộc văn hóa tổ chức tác động đến sự gắn kết công việc của những người làm công tác thống kê tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang”. Bằng phương pháp nghiên cứu kết hợp phân tích định tính và định lượng tác giả đã chỉ ra các yếu tố có tác động đến sự gắn kết công việc trong hoạt động thống kê trên địa bàn huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang như định hướng kết quả, hợp tác cởi mở, chủ động sáng tạo, trách nhiệm công việc và chính trực trong công việc. Những nhân tố trên tác động cùng chiều với gắn kết công việc trong hoạt động thống kê. Yếu tố định hướng khách hàng không có căn cứ để khẳng định có tác động đến gắn kết công việc. Từ kết quả của nghiên cứu tác giả đã đưa ra một số hàm ý chính sách chủ yếu để làm tăng mức độ gắn kết công việc trong hoạt động thống kê trên địa bàn huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang như: tăng cường tuyên truyền mục tiêu, ý nghĩa của công việc cho các đối tượng liên quan; Bố trí, phân công tuyển chọn người làm công tác thống kê phù hợp với chuyên môn, sở trường của họ; Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy điều chỉnh các vấn đề liên quan đến công vụ, công chức…en_US
dc.format.medium70 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectGắn kết công việcen_US
dc.subjectVăn hóa tổ chứcen_US
dc.subjectWork engagementen_US
dc.subjectOrganization cultureen_US
dc.titlePhân tích các yếu tố thuộc văn hóa tổ chức tác động đến sự gắn kết công việc của những người làm công tác thống kê tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giangen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityEconomic Statistics = Thống kê kinh tếen_US
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.