Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63171
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Nguyễn Xuân Hưngen_US
dc.contributor.authorNguyễn Thanh Nhànen_US
dc.date.accessioned2022-03-07T02:27:48Z-
dc.date.available2022-03-07T02:27:48Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63171-
dc.description.abstractCông tác kiểm soát chi là một nhiệm vụ trọng yếu và xuyên suốt của Ngành Kho bạc. Trong nhiều năm trở lại đây, công tác kiểm soát chi nói chung đặc biệt là công tác kiểm soát chi thường xuyên rất được Kho bạc Nhà nước (KBNN) chú trọng và quan tâm. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều sự vụ rủi ro đã xảy ra trong toàn hệ thống KBNN. Luận văn là một nghiên cứu ứng dụng thực tế liên quan đến công tác kiểm soát chi trong hệ thống KBNN. Mục đích của luận văn nhằm giải quyết vấn đề kiểm soát các rủi ro có thể xảy ra trong công tác kiểm soát chi thường xuyên tại Kho bạc Nhà nước Đông Hòa, là đơn vị trực thuộc Kho bạc Nhà nước Phú Yên. Để giải quyết vấn đề, tác giả vận dụng phương pháp nghiên cứu định tính thông qua việc khảo sát và sử dụng các công cụ phân tích, so sánh, thống kê và tổng hợp dữ liệu trên cơ sở kết quả hoạt động và các báo cáo liên quan đến công tác kiểm soát chi thường xuyên của KBNN Đông Hòa giai đoạn năm 2018-2020. Từ đó đi đến xác định các nguyên nhân tác động và xây dựng các giải pháp khắc phục. Đề tài đã được được ứng dụng thực tế tại KBNN Đông Hòa từ ngày 1/6/2021 và mang lại lợi ích thiết thực cho đơn vị nói chung và cán bộ trực tiếp thực hiện công tác Kiểm soát chi thường xuyên nói riêng. Đặc biệt, phần giải pháp mà luận văn đưa ra đã xây dựng kế hoạch hành động cụ thể cho hoạt động Kiểm soát rủi ro trong công tác kiểm soát chi thường xuyên nói chung tại KBNN cấp huyện. Do đó, các đơn vị KBNN cấp huyện khác có thể vận dụng kế hoạch hành động để áp dụng phù hợp với riêng đơn vị của mình.en_US
dc.format.medium79 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectRủi roen_US
dc.subjectKiểm soát chi thường xuyênen_US
dc.subjectKho bạc Nhà nước Đông Hòaen_US
dc.subjectRisken_US
dc.subjectControl of recurrent expendituresen_US
dc.subjectDong Hoa State Treasuryen_US
dc.titleKiểm soát rủi ro trong kiểm soát chi thường xuyên tại Kho bạc Nhà nước Đông Hòa, Phú Yênen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityAccounting (by Coursework) = Kế toán (hướng ứng dụng)en_US
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.