Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63174
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Hoàng Hải Yếnen_US
dc.contributor.authorPhạm Truyền Tinen_US
dc.date.accessioned2022-03-07T03:10:49Z-
dc.date.available2022-03-07T03:10:49Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.otherBarcode: Không nộp bản cứng + CD do TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/63174-
dc.description.abstractĐề tài nghiên cứu giải pháp tăng trưởng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh tỉnh Đắk Nông nhằm đề xuất các giải pháp nhằm tăng trưởng tín dụng cho Ngân hàng trong thời gian tới. Nghiên cứu thực hiện phân tích tình hình tăng trưởng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Đắk Nông thông qua các chỉ tiêu đánh giá tăng trưởng tín dụng về số lượng và chất lượng. Sau đó nghiên cứu tiếp tục phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng tại Vietcombank Đắk Nông. Dựa trên số liệu kết quả kinh doanh và số liệu chỉ tiêu số lượng và chất lượng liên quan đến tăng trưởng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Đắk Nông, cho thấy rằng hoạt động tín dụng tại chi nhánh chưa đáp ứng tốt được yêu cầu về mức độ tăng trưởng. Bên cạnh đó việc phân tích cũng chỉ ra những hạn chế mà ngân hàng cần chú ý nhằm tăng trưởng tín dụng trong thời gian tới. Dựa trên kết quả phân tích trên, tác giả đề xuất giải pháp nhằm tăng trưởng tín dụng cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh tỉnh Đắk Nông trong thời gian tới thông qua: Tăng cường quản lý và phát triển khách hàng; Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong thực hiện nghiệp vụ cho vay tạo điều kiện cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng; Nâng cao năng lực quản trị của cán bộ lãnh đạo và trách nhiệm của cán bộ tín dụng trong thực hiện nghiệp vụ tín dụng được giao; Tăng cường các hoạt động marketing, đa dạng hóa đối tượng khách hàng, tăng thị phần cho vay; Giái pháp phát triển sản phẩm tín dụng; Đổi mới cơ cấu cho vay theo định hướng đa dạng hóa phù hợp với thị trường mục tiêu. Đồng thời cũng đưa ra các khuyến nghị đối với Ngân hàng nhà nước Việt Nam và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Namen_US
dc.format.medium65 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectTín dụngen_US
dc.subjectTăng trưởng tín dụngen_US
dc.subjectCrediten_US
dc.subjectCredit growthen_US
dc.titleGiải pháp tăng trưởng tín dụng tại Vietcombank chi nhánh tỉnh Đăk Nôngen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking (by Coursework) = Tài chính - Ngân hàng (hướng ứng dụng)en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.